Selçuklu’dan Osmanlı’ya Ekonomik ve Toplumsal Yapının Gelişimi (İlk baskı:2015, 2.baskı:2017)


BALKANLI A. O.

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2015

  • Basım Tarihi: 2015
  • Yayınevi: Filiz Kitabevi
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

GİRİŞ ............................................................................................. 9
I. BÖLÜM:
SELÇUKLU DEVLETİ
1- Selçuklu: Devletten İmparatorluğa; Toplumsal ve Tarihsel
Taban ve Gelişimi.................................................................. 12
2- Büyük Selçuklularda Bilim-Adalet ve Kültür ........................ 29
3-Türkiye Selçukluları Devleti ve Gelişimi ............................... 34
4- Selçuklu Devletinin Politik ve Askeri Yapılanması............... 62
5- Selçuklu Devletinde Bilim-Kültür ......................................... 64
II.BÖLÜM:
OSMANLI EKONOMİSİ;KURULUŞ-GELİŞİM VE ÇÖZÜLME SÜRECİ
A- OSMANLI DEVLETİ : KURULUŞU - GELİŞİMİ .................. 67
B- OSMANLI EKONOMİSİNİN YAPISAL UNSURLARI VE
TEMEL SORUNLARI ............................................................... 75
1.Baltalimanı Anlaşmasından Tanzimat Fermanına: Değişim
Çabalarına Genel Bir Bakış .................................................... 75
2.Kadim Toprak Rejimi ve Değişim ......................................... 85
3.Çözülme Sürecinde Para ve Maliye Dengesi ......................... 97
4.Harcamaların Finansmanı Zorunluluğunda Borçlanma
Eğilimleri .............................................................................110
C- DEĞİŞEMEYEN ÜRETİM ÇERÇEVESİ VE
SANAYİLEŞEMEME SÜRECİ ..............................................121
1.Milli Gelirinin Bileşimi ve Bölgesel Yoğunlaşma ...............121
2.Sanayiinin Yapısı ve Rekabet Edememe Sorunu .................126
2.1. Madencilik Kesimi ........................................................126
2.2. İmalat Sanayi ................................................................. 131
3.Sanayiinin Çözülme Sürecinde Koruma-Koruyamama ve
Teşvik Çabaları ....................................................................147
D- OSMANLI EKONOMİSİNDE DIŞ DENGE SORUNU VE
YABANCI SERMAYE............................................................157
1.Sanayileşemeden Dışa Açılma Örneği: Osmanlı’da Dış
Ticaretin Gelişimi ................................................................. 157
2.Yabancı Sermaye Yatırımlarının Gelişimi ve Sektörel TercihDağılımında Demiryollarına İlgi Yoğunlaşması ...................177
SONUÇ.........................................................................................185
EK-TABLOLAR .........................................................................187
KAYNAKÇA ...............................................................................193