Bir kentsel dönüşüm projesine coğrafi bakış: Fikirtepe örneği


Ayik U., AVCI S.

KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırma Ağı Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, ss.397-411

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Mersin
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.397-411

Özet

Türkiye’de kentsel dönüşüm adı altında yapılan çalışmaların büyük kısmı kentsel yenileme kapsamında değerlendirilebilir. Yapılan uygulamalarda, mevcut binaların yıkılması, yeni binaların yapılması kentsel dönüşüm olarak sunulmaktadır. Buna karşılık hazırlanan projelerde çoğu zaman mekânsal ve toplumsal etkiler göz ardı edilmektedir. Fikirtepe ve çevresi kentsel dönüşüm açısından önemli bir proje alanı olarak görülmektedir. Ancak projede sadece fizikî planlamanın yapılması, toplumsal yapıda meydana gelen etkilerin göz ardı edilmesi bir eksikliktir. Bu durum, projenin soylulaştırma projesi özelliği kazanmasına neden olmuştur. Uygulanan anketler ve gerçekleştirilen mülâkatlar, durumu açık olarak yansıtmaktadır. Sonuç olarak Fikirtepe’de bir kentsel dönüşüm projesi değil, büyük ölçüde yenileme içeren soylulaştırma projesi uygulanmaktadır. Bunun, nüfusun yatay hareketliliği başta olmak üzere çeşitli sonuçlara yol açacağı beklenmelidir.

Most urban regeneration cases in Turkey can be regarded as urban renewal. Destruction of existing buildings and construction of new ones are claimed to be urban renewal. However, most projects ignore their spatial and social impacts. Fikirtepe and its surroundings is an important project area. Nonetheless, by only considering the changes in physical planning, and by ignoring the impact on social structure, the projects become inadequate and induce gentrification. Questionnaires and the interviews conducted show the situation clearly. Initial findings on the Fikirtepe project show that the project conducted in this area is not an urban renewal project but instead it is a gentrification project with a great extent of renovation. In the future, some outcomes such as horizontal mobility should be expected.