Yapılandırmacı Yaklaşımla Hazırlanan İlköğretim Türkçe öğretim Programı ve Ders Kitaplarında Metin-Odaklı Görevlerin Yeri


DİLİDÜZGÜN Ş.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.275-291, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.275-291

Özet

                Yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanan ilköğretim Türkçe programında, anlama ve anlatma becerileriyle beraber sıralama, sınıflama, ilişki kurma gibi bilişsel becerilerin geliştirilmesi de amaçlandığından öğretim sürecindeki çalışmalar bu doğrultuda düzenlenmelidir. Dil öğretim koşulları; dil kullanım ortamlarıyla buluşma, dili kullanma, güdüleme ve yapı çalışmalarıdır. Türkçe kitaplarındaki metinler dil çalışmaları için bir ortam ve başlangıç noktası oluşturmaktadır. Dilsel ve bilişsel becerilerin eşzamanlı gelişimi metin çalışmalarının görev (task) niteliği taşımasını gerektirmektedir. Görevler; belli amaçlarla, dili anlamlı şekilde kullanarak, bilişsel bir süreç sonunda, ‘dilsel bir ürün’e ulaşılan etkinliklerdir. ‘Öğrenme, anlam kurmaktır’ prensibini benimseyen yapılandırmacı Türkçe öğretim programları, anlamın vurgulandığı görev-odaklı dil öğretimiyle bağdaşmaktadır. Bu çalışmada, ilköğretim ikinci kademe Türkçe metin çalışmalarının, Willis’in (1996) metinlerin anlamlarını (büyük ölçekli yapılarını) hedefleyen metin-odaklı görevleriyle örtüşme oranı saptanacak,  bilişsel süreçlerin işletilmesindeki yeterlilikleri tartışılacak ve öneriler sunulmaya çalışılacaktır. 

Turkish Language Teaching Programme for Primary Education based on constructivist approach aims to equip learners with not only receptive and productive skills but also some cognitive skills such as sequencing, categorizing, classifying and relating.Therefore, practices in Turkish language teaching process ought to be organized in line with this. The conditions of language learning are exposure to comprehensible input of real spoken and written language in use, use of the language to do things, motivation to listen, read or to speak, write the language and instruction in language. The texts in Turkish coursebooks constitute an exposure and a starting point for language practices.  The improvement of cognitive skills as well as language skills requires tasks as language activities. Tasks are activities where language is used by the learner for a communicative purpose in a cognitive process in order to achieve an outcome. Turkish Language Teaching programme adopting the principle that ‘Learning is defined as forming meaning’ and task-based language learning have a lot in common. In this context, the main aim of the study is to find out the proportion of text-based tasks by Willis (1996) designed for determining macro-structures of texts in Turkish language workbooks. The efficiency of text activities in involving cognitive processes will also be discussed.  In the concluding part of the study aims to offer a range of text-based tasks.