Powerty Studies in Turkey


Şentürk M.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, vol.3. Dizi, no.18, pp.205-233, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this article, the development of poverty studies will be examined which is taken more seriously since 1990 in Turkish academic studies. It is needed to give a general panorama of the discussions and the studies about phenomena of poverty to show the weakness and strengths of the current situation and then give a general ground for new researches. To do this, firstly the article deals with the sources of growing interest in the poverty problem in Turkey, and also around the world and then discusses the pioneering texts that address the poverty studies in Turkey. Moreover, there are some details about the meetings, publications and other researches on the subject in the article. Lastly the article discusses the concepts about and related with the poverty problem used in the discussions in Turkey.

Bu makalede, 1990’lı yıllarla birlikte akademik alanda daha fazla yer teşkil eden yoksulluk çalışmalarının Türkiye’deki seyri ele alınmaktadır. Yoksulluk kavramı çerçevesinde yapılan çalışmaların ve yürütülen tartışmaların genel bir panoramasını çıkarmak, gelinen noktayı artılarıyla eksileriyle göstermesi ve bundan sonra yapılacak çalışmalara ipuçları sağlaması bakımından önem arz etmektedir. Bu çerçevede, ilk olarak yoksulluğa karşı dünyada ve ülkemizde artan ilginin kaynakları ele alınmakta, ardından ülkemizde yoksulluk çalışmalarının yönünü tayin eden öncü metinlere yer verilmektedir. Ayrıca yoksulluk kavramıyla birlikte ele alınan kavramlar tartışılmakta ve alanda yapılan yayın, toplantı vb. çalışmalar tanıtılmaktadır.