İslam Hukukuna Göre Hukuk ve Ceza Davalarında Zamanaşımı


ARI A.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.11, pp.57-88, 2005 (Peer-Reviewed Journal)