Kıbrıs’ta Çatışma Çözümüne Yönelik 1960 Düzeni


ERKEM GÜLBOY G. P.

3.Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2013, ss.1-25

  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-25

Özet

Güç paylaşımı veya ortaklıkçı sistem, farklı toplulukların bir arada yaşamasına yönelik yerinden yönetim,parlamentoda ve kamu görevlerinde oransal temsil ve yasama sırasında azınlıkların veto haklarını öneçıkarır. Bu sayede toplulukların haklarını güvence altına alırken, birlikte yaşamı kolaylaştırıcı birsistem öngörür. 1960 Anayasası ile Kıbrıs’ta kurulmak istenen sistem de, adada iki farklı topluluğunvar olduğunu tanıyarak, siyasi, idari ve toplumsal düzenlemeleri bu iki topluluğun bir aradayaşamasını sağlama ve haklarını güvence altına alma iddiasına sahiptir. 
Bu çalışma ile 1960 Kıbrıs Anayasasının sağlamayı amaçladığı düzen incelenecek, bu düzeninçatışma çözümlemesi literatüründeki metotlara olan uyum ve uyumsuzlukları irdelenmeye çalışılacakve sonuç olarak başarısızlığının nedenleri üzerine bir analiz yapılmaya çalışılacaktır. Bu çalışmayapılırken, benzer düzenlemelerin yapıldığı olaylar ile karşılaştırma yöntemi de takip edilecektir.
Bu bağlamda, Makedonya’daki Ohrid Anlaşmasının etnik Makedon ve Arnavutlar arasında kurduğuve yirmi yılı aşkın zamandır süren barış düzeni ile karşılaştırmalara başvurulacaktır. Sonuç olarak,dönemin olayları ve uygulamaları göz önünde bulundurularak, Anayasa çerçevesinde, literatürdebaşarılı bir metot olarak önerilen güç paylaşımının Kıbrıs özelinde işlememe sebepleri analiz edilmeyeçalışılacaktır.