MILLI EĞITIM BAKANLIĞI YABANCI DIL OLARAK İNGILIZCE DERS KITAPLARINDA STRATEJI ÖĞRETIMI


CAN T.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.18, pp.1-16, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 18
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.1-16
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

In this age of fast changes it is inevitable to transform the concepts of education
and foreign language teaching. Life long learning is likely to transform the notion
of education bringing new perspectives such as holistic world view on education,
respect to variety, supporting autonomy and self awareness, motivating the use of
language learning strategies, and – by the help of these strategies – guiding to success
in learning more than one foreign language, evaluating educational processes and
activities in this context. Foreign language learning helps individuals to compare
and contrast their own being with other beings, thus brings more tolerance and
respect, which would enable a more democratic world to emerge. This study aims at
exemplifying the use of foreign language learning strategies in the English language
learning coursebooks provided by Turkish Ministry of Education. In the context of
this paper, a framework has been compiled by the widely accepted classifications of foreign language learning strategies in the field. Seven coursebooks from fourth
grade to tenth grade which are extensively used in the schools of Ministry of Education
are selected and examined with this framework. As a result of the examination,
it has been found that activities requiring the cognitive strategies to be used have
taken the most place whereas activities requiring the metacognitive strategies to be
used the least. Under the light of these findings, it is questionable whether students
who are learning languages using these books are ready for the lifelong learning,
especially when the strategy training is pursued indirectly and strategies are not
stressed and varied.

 

Hızla değişen günümüzün dünyasında eğitim ve yabancı dil eğitimi kavramlarının
yeni anlamlar kazanması kaçınılmazdır. Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı, eğitime
bütüncül bir dünya görüşü, çeşitliliğe saygı, özerklik ve öz farkındalığı destekleme,
öğrenme stratejilerinin kullanımını özendirme, bunların yardımıyla birden çok yabancı
dil öğrenmeye doğru rehberlik etme, bu bağlamda eğitim uygulamalarını değerlendirme
gibi yeni görüşler getirerek yeni açılımlar sağlayabilir. Yabancı dil eğitimi
bireylere kendi varlıklarını diğer varlıklarla karşılaştırma olanağını vermektedir,
bu da daha fazla hoşgörü ve saygıyı beraberinde getirmektedir; bu şekilde yeni bir
dünyanın ortaya çıkmasını mümkün kılabilir. Bu çalışma, yaşam boyu sürecek bir
yabancı dil öğretimi bağlamında yabancı dil öğrenme stratejilerinin Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından kullanılan yabancı dil olarak İngilizce ders kitaplarında nasıl ve
ne ölçüde kullanıldığını örneklemeyi amaçlamaktadır. Bu makale çerçevesinde alanda
kabul gören yabancı dil öğrenme strateji sınıflandırmalarından yararlanılarak bir
çerçeve oluşturulmuştur. Bu çerçeve ile Milli Eğitim Bakanlığı okullarında yaygınca
kullanılan dördüncü sınıftan onuncu sınıfa kadar olan yedi kitap seçilmiş ve incelenmiştir.
İnceleme sonucunda en çok bilişsel stratejilerin kullanıldığı etkinliklerin en
az da üstbilişsel stratejilerin kullanıldığı etkinliklerin kullanıldığı bulgulamıştır. Bu
sonuçlar çerçevesinde sözü edilen kitaplarla eğitim gören öğrencilerin yaşam boyu
sürecek bir yabancı dil öğrenimine hazır olup olmadıkları, özellikle de stratejilerin
kitaplarda örtük olarak verilmesi, vurgulanmaması ve kullanılan stratejilerin de
çeşitlilik arz etmemesi bağlamında tartışmalı hale gelmektedir.