A Study of The Body Composition Parameters In Sedentary Indıvidualks Attending Group Fitness Courses


ŞAHİN M., POLAT Y., ATEŞ E.

Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.1, pp.23-33, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aims to observe the changes in body composition of sedentary individuals
regularly attending group courses. Our study covers a total of 100 sedentary individual, including
20 kinesis groups, 20 Pilates groups, 20 spinning groups, 20 tae bo groups and 20 total body groups,
with an average age of 37,82. The subjects underwent body composition analysis as a preliminary
test with GALA measurement tool before attending group courses, and the values were measured
again in the end of 3rd and 6th months to identify the changes in body composition. Statistical
analysis was conducted on SPSS software by studying significance at p<0,05 and p<0,01 levels by
t-test. An evaluation of the body composition values of the subjects in the kinesis group demonstrated
significant differences (p<0,05) in parameters of Body weight and Body Mass Index (BMI) in favor
of the last test, with no changes in the other parameters. The body composition values of the subjects
in the spinning group indicated significant differences (p<0,05) in parameters of Body weight, BMI,
body fat percentage (BFP), body age, fat weight and waist-thigh ratio, with no changes in the other
parameters. The evaluation of the body composition values of the subjects in total body group
revealed significant differences (p<0,05) in parameters of Body weight, BMI, body fat percentage
(BFP), fat weight and waist-thigh ratio, with no changes in the other parameters. It was observed
that group courses did not have significant effect on parameters of non-fat weight, water, muscular
weight and basal metabolism rate (p>0,05). In conclusion, the individuals who wish to attend group
courses to make changes in their body composition can be recommended to take kinesis, total body
and spinning courses. 
   Bu araştırmada, grup derslerine düzenli olarak katılan sedanter bireylerin vücut
kompozisyonlarındaki değişimlerin gözlemlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamıza, yaş ortalamaları
37,82 olan 20 kinesis grubu, 20 pilates grubu, 20 spinning grubu 20 tae bo grubu ve 20 total body
grubu olmak üzere toplamda 100 sedanter birey katılmıştır. Gönüllülere, grup derslerine katılmadan
önce GAIA ölçüm aleti ile, ön test niteliğinde vücut kompozisyon analizi yapılmış, bireylerin 3.
ay sonunda ve 6. ay sonunda ölçümleri tekrar alınarak, vücut kompozisyonu değişimleri tespit
edilmiştir. İstatistiksel analiz, SPSS programında t-testi kullanılarak p<0,05 ve p<0,01 düzeyinde
anlamlılık araştırılması suretiyle yapılmıştır. Kinesis grubu katılımcıların vücut kompozisyonu
değerleri incelendiğinde Vücut ağırlığı ve Beden Kitle İndeksi (Bki) parametrelerinde son test
lehine anlamlı farklılıklar bulunurken (p<0,05), diğer parametrelerde fark bulunamamıştır. Spinning
grubu katılımcıların vücut kompozisyonu değerleri incelendiğinde Vücut ağırlığı, Bki, vücut yağ
yüzdesi (Vyy), vücut yaşı, yağ ağırlığı ve bel kalça oranı parametrelerinde anlamlı farklılıklar
bulunurken (p<0,05), diğer parametrelerde fark bulunamamıştır. Total body grubu katılımcıların
vücut kompozisyonu değerleri incelendiğinde Vücut ağırlığı, Bki, vücut yağ yüzdesi, yağ ağırlığı
ve bel kalça oranı parametrelerinde anlamlı farklılıklar bulunurken (p<0,05), diğer parametrelerde
fark bulunamamıştır. Grup derslerinin Yağsız ağırlık, Su, Kas ağırlığı ve bazal metabolizma hızı
parametreleri üzerine etkilerinin anlamlı olmadığı gözlenmiştir (p>0,05). Sonuç olarak, vücut
kompozisyonunda değişim sağlamak amacıyla grup derslerine katılacak bireylerin Kinesis, total
body ve spinning derslerine yönlenmeleri önerilebilir.