İnternet Destekli Eğitimde Bir Modül : Web Ortamını Etkin Kullanmak


ŞİŞMAN B. , ŞİMŞEK İ. , AYVAZ REİS Z.

Akademik Bilişim 2007, Kütahya, Türkiye, ss.271-278

  • Basıldığı Şehir: Kütahya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.271-278

Özet

 

Web-tabanlı öğrenme, zaman ve mekan bağımlılığı olmadan öğrencinin kendi için en uygun 
olan koşulda öğrenimini web üzerinden gerçekleştirmesine imkan tanıyan uzaktan öğrenme modelidir. Öğrenme sadece ders içeriği ile değil aynı zamanda dersin uygulanışı ile de ilişkilidir. Bu çalışmada ele alınan model, uzaktan eğitim uygulamasının bir ayağı olarak öncelikle ödev alma süreci için geliştirilmiş, aksaklıkları görülüp yeni bir uygulama modeli kurulmuştur. Kurulan bu modelin avantajı, 
hem asenkron eğitim olarak ders materyallerini kullanma imkanı vermesi, hem de eşzamanlı iletişimi 
olanaklı kılmasıdır. Model için hazırlanan ders materyallerinin bir başka avantajı ise sadece web üzerinden asenkron uzaktan eğitim dediğimiz eğitimle değil, aynı zamanda yüz yüze eğitimde eğitimle 
dersi pekiştirmek, bilgisayar okuryazarlığı konusunda becerileri arttırmayı olanaklı kılmasıdır.

 

: Web based learning is a distance learning model that allows the student to continue his 
education by the conditions that are most suitable for himself and without being bounded by time 
and place. Learning is connected with not only the content of the course but also the application of 
the course. the model focused on this study firstly improved for the period of taking assignment 
as a part of distance education, seeing the obstacles, a new application model has been established. The advantage of this model is that it gives not only the opportunity of using educational 
materials as an asynchronous education but also the potential of synchronised education. Another 
advantage of the educational materials prepared for this purpose is they may be used not only for 
asynchronous educations that are given via web, but also for face to face education to intensify 
the lessons and enhanced skills about the knowledge of computer.