Kurak ve Yarıkurak Alanlarda Fidan Üretimine Genel Bir Bakış.


İMAL B. , ALPTEKİN Ü.

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 20 - 22 May 2010, vol.2, pp.792-803

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Artvin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.792-803

Abstract

Arid and semi-arid areas, which cover wide areas on the earth, requires difficult and complex forestry techniques, notably different applications in silvicultural operations. Nursery and plantation techniques in such areas differs considerably compared to those in temperate zones, because of unfavorable conditions like climate and soil characteristics. For this reason, experience and adequate technical knowledge are required. Using containerized seedling becomes an obligation in arid and semi-arid regions to reach success.

In this study, gives information about aridity term, arid and semi-arid areas in the country and in the world, then provides a clear understanding of some nursery techniques in such areas in a general manner. Especially properties of containerized seedlings, which will be used in reclamation of arid areas, are discussed.

Key words: Arid, Semiarid, Nursery, Seedling

Dünya üzerinde geniş alanlar kaplayan kurak ve yarıkurak alanlar, ormancılık çalışmaları için zor ve karmaşık teknikleri gerektirmekte, özellikle silvikültür çalışmalarında farklı uygulamaları zorunlu kılmaktadır. Söz konusu alanlarda iklim ve toprak özellikleri gibi olumsuz koşullar nedeniyle fidanlık ve bitkilendirme çalışmaları ılıman kuşaktakilere oranla büyük ölçüde farklılık göstermekte olup daha fazla deneyim ve teknik bilgi de gerektirmektedir. Başarı açısından kurak ve yarıkurak alanlarda kaplı fidan kullanımı kaçınılmaz olmaktadır.

Bu çalışmada kuraklık olgusu, ülkemizde ve dünyadaki kurak alanlar hakkında bilgi verildikten sonra, bu gibi sahalarda uygulanabilecek bazı fidanlık teknikleri genel hatlarıyla ortaya konularak özellikle kurak alanların ıslahında kullanılacak kaplı fidanların nitelikleri üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler: Kurak, Yarıkurak, Fidanlık, Fidan