Correction of Anterior Crossbite in Mixed Dentition: Case Series


Creative Commons License

Uz S., KASIMOĞLU Y. , SEYMEN F. , GENÇAY K.

22th TDA International Dental Congress, İzmir, Turkey, 19 - 21 May 2016, pp.76

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.76

Abstract

OBJECTIVE: Anterior crossbite is defined as a malocclusion resulting from the lingual positioning of the maxillart anterior teeth. The purpose of this report is to describe the use of removable acrylic appliances with Z-springs for the treatment of anterior crossbite in children in mixed dentition.

METHODS: Esthetic concerns in anterior area, abnormal enamel abrasion of the lower anterior incisors, thinning of labial plate and gingival recession were observed in seven children between 9-12 years old (4 girls, 3 boys) who referred to clinics in the Department of Pediatric Dentistry at Istanbul University Faculty of Dentistry with the chief complaints of anterior crossbite. Crossbite in upper left tooth with gemination was detected in one case.

RESULTS: None of the children were complained about temporomandibular pain. All of the cases were treated by removable Z-spring appliances. Patients were advised to maintain good oral hygiene and recalled every month to evaluate the progress of the treatment. Normal incisal relation was achieved in 1-5 months.

CONCLUSION: Anterior crossbite cases can be treated as soon as possible in the mixed dentition. Anterior crossbite requires early and immediate treatment to prevent abnormal enamel abrasion, periodontal pathologies, tooth mobility and fracture, and temporomandibular joint disturbance.

AMAÇ: Ön çapraz kapanış, üst ön dişlerin lingual pozisyonda olmasından kaynaklanan bir maloklüzyon olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada hareketli Z-zemberekli apareyler ile karışık dişlenme döneminde ön çapraz kapanış tedavisi gerçekleştirilen olguların sınımı amaçlanmıştır.

YÖNTEM: 9-12 yaşları arasında ön çapraz kapanış tanısı ile İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı Kliniği'ne başvuran 7 çocukta (4 kız, 3 erkek) ön çapraz kapanışın ön bölgede estetik probleme, alt kesici dişlerde anormal mine abrazyonuna, labial alveolar kemikte incelmeye ve diş eti çekilmesine yol açtığı saptandı. Bir olguda travmatik oklüzal kuvvetlere bağlı dişlerde mobilite ve sondalamada artış gözlendi. Bir olguda geminasyonla birlikte sol üst dişte çapraz kapanış saptandı.

BULGULAR: Olguların hiçbirinde temporomandibular eklem ağrısı şikayeti ttespit edilmedi. Tüm olgular hareketli Z-zembereği apareyi ile tedavi edildi. Hastalara ağız hijyeni motivasyonu yapıldı ve her ay kontrole çağırılarak tedavileri takip edildi. Normal kesici diş ilişkisine 1-5 ay arası sürede ulaşıldı.

SONUÇ: Karışık dişlenme döneminde ön çapraz kapanış olguları kısa sürede tedavi edilebilmektedir. Anormal mine abrazyonu, periodontal patolojiler, dişlerde mobilite ve kırık, temporomandibular eklem rahatsızlıkları gibi sorunların önlenmesi için ön çapraz kapanış olgularının erken dönemde acil müdahale ile tedavi edilmesi gerekmektedir.