Ege Denizi fay tektoniği ve çökel kalınlığı, Fault tectonics and sediment thickness in the Aegean Sea


Eryılmaz M., Doğan E., ALPAR Ş. B.

TÜBİTAK-ÜNİVERSİTE-MTA, Ulusal Deniz Araştırmaları Programı, Deniz Jeolojisi, Türkiye Deniz Araştırmaları, National Marine Geology Programme, Progress in Marine Geological Studies in Turkey, Workshop IV, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1998, ss.176-182

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.176-182

Özet

Ege Denizinin neotektonik gelişmesine ait çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Canıtez, 1975; Bingöl, 1976; Mc Kenzie, 1978; Şengör, 1979; Şengör ve Yılmaz, 1983; Jackson ve Mc Kenzie, 1984 ; Martin, 1987; Turgut, 1987; Görür ve diğ., 1990, 1992; Mascle ve Martin, 1990; Taymaz ve diğ., 1991; Küleli, 1992; Küleli ve diğ., 1993; Eryılmaz, 1996; Eryılmaz ve diğ., 1998). Bu çalışmada Ege Denizinin ana yapısal, stratigrafik ve sedimentolojik özelliklerini ortaya koyabilmek amacı ile, bölgede çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından alınmış yansıma sismiği verileri değerlendirilmiştir. Sismik kesitlerde değişik çökelim şartlarının ürünü olan istiflerin sınırları belirlenerek,
petrol kuyusu verileri ile karşılaştırılmıştır.

Many works have been carried out for the neotectonic evolution of the Aegean Sea (Canıtez, 1975; Bingöl, 1976; Mc Kenzie, 1978; Şengör, 1979, 1980; Şengör and Yılmaz, 1983; Jackson and Mc Kenzie, 1984 ; Martin, 1987; Turgut, 1987; Görür et al., 1990, 1992; Mascle and Martin, 1990; Taymaz et al., 1991; Küleli, 1992; Küleli et al., 1993; Eryılmaz, 1996; Eryılmaz et al., 1998). In this work, seismic reflection data, which were collected by different institutions, have been reinterpreted to explore the main structural, stratigraphic and sedimentologic features of the Aegean Sea. The depositional sedimentary basins resulting from different conditions have been delineated and correlated with bore hole data.