Pterygium sonrası refraktif kusurların düzeltilmesinde femtosecond ve excimer laser kullanımı


Creative Commons License

Altınkurt E. , Yeniad B., Gücükoğlu A.

TOD 44. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

[POS-182]

Pterygium sonrası refraktif kusurların düzeltilmesinde femtosecond ve excimer laser kullanımı

Emre Altınkurt, Barış Yeniad, Ahmet Gücükoğlu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,Göz hastalıkları Ana Bilim Dalı,İstanbul

AMAÇ: Pterygium cerrahisi sonrası Intralase (AMO,USA) ve excimer laser ile residü refraktif kusurun düzeltildiği bir olgunun bildirilmesi.

MATERYAL-METOD: İki yıl önce sağ gözünden pterygium cerrahisi geçiren 54 yaşındaki hasta sağ gözde görme azlığı nedeni ile kliniğimize başvurdu. Hastanın sağ gözde otorefraktometre değeri -5.00 (110’-2.25) idi. Sağ vizyonu tashihsiz 0.1 tashih ile 0.5 saptandı. Hastanın diğer gözündeki görme keskinliği ise 1.0 idi. Biomikroskopik muayenede pterygium cerrahisi uygulanan nazal bölgede lökom saptandı. Hastaya sağ gözündeki refraktif kusurun düzeltilmesi amacı ile 150 Hz Intralase femtosecond laser ile kesi ve excimer laser ile refraktif düzeltme yapıldı. Intralase kesi yapılırken superior hinge yerine nazal hinge kullanıldı.

SONUÇLAR: Intralase sırasında herhangi bir komplikasyon ile karşılaşılmadı. Nazal hinge ‘in yerleştirildiği lökom bölgesine kadar Intralase ile düzgün bir kesi yapıldı. Cerrahi sonrası otorefraktometre değeri -0.25 ( 135’ -0.75) olarak saptandı. Sağ gözde postoperatif görme keskinliği tashihsiz 0.5 tashih ile 0.6 olarak saptandı.

TARTIŞMA: Pterygium sonrası residü refraktif kusurların düzeltilmesinde Intralase ile başarılı kesiler yapmak mümkündür. Özellikle pterygium bölgesindeki lökom nedeni ile bu bölgede yeterli kesi yapılamayacağı düşünülmeli ve superior hinge yerine nazal hinge kullanılarak flep kesisi planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: excimer laser,femtosecond laser,pterigium,