A Review on the Antibacterial Activities of Honey and Propolis


Creative Commons License

Ecem Bayram N., GERÇEK Y. C.

5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, Muğla, Turkey, 1 - 05 November 2016, pp.427

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.427
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction: The objective of this study was to compile the antibacterial activities of honey and propolis in respect of the studies in literature and to emphasize the importance of these products for the human health.
Results: Honey is the natural sweet substance produced by honeybees from the nectar of blossoms or from the secretion of living parts of plants or excretions of plant sucking insects on the living parts of plants, which honeybees collect, transform and combine with specific substances of their own. Propolis is a resinous substance which is collected from diffrent parts of plants by honeybees. Investigation of the studies focused on antibacterial activities of honey and propolis revealed that these products possessed positive effects regarding the prevention of diseases and infections. Especially, studies focused on propolis, which is regarded as the chemical weapon of bees against microorganisms, showed that this product slowed down or inhibited the proliferation of the pathogenic microorganisms.
Conclusion: Beekeeping is one of the agricultural business segments, which can be practiced by all interested individuals without any big financial investment. Honey and propolis are among the bee products, which are obtained through this activity. The interest on propolis and honey is gradually increasing recently due to activities such as its antifungal, antibacterial, antioxidant, anticancer, antidiabetic and antioxidant. Nevertheless, the activity of these products on the important pathogenic microorganisms, which is not investigated yet, should be evaluated with new laboratory studies and new contributions to the literature should be provided.
Key words: Apiculture, honey, propolis, antibacterial activity, therapeutic, antimicrobial

Giriş: Bu çalışmada bal ve propolisin antibakteriyel aktiviteleri literatürde yapılan çalışmalar ışığında tartışılarak bir derleme haline getirilmiş ve bu ürünlerin insan sağlığı açısından önemine vurgu yapılması amaçlanmıştır.
Bulgular: Bal, bitki nektarlarının, bitkilerin canlı kısımlarındaki salgıların veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki emici böceklerin salgılarının bal arıları tarafından toplandıktan sonra arının kendine özgü maddelerle birleştirerek değişikliğe uğrattığı doğal bir üründür. Propolis ise bitkilerin farklı kısımlarından bal arıları tarafından toplanan reçinemsi bir maddedir. Bal ve propolisin antibakteriyel aktiviteleri ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde bu ürünlerin hastalık ve enfeksiyonları engellemeye karşı olumlu etkilere sahip olduğu görülmüştür. Özellikle arıların mikroorganizmalara karşı kimyasal silahı olarak nitelendirilen propolis üzerine yapılan çalışmalarda bu ürünün birçok patojen mikroorganizmanın gelişimini yavaşlattığı veya durdurduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Arıcılık çok fazla maddi imkana gerek duymadan toplumun tüm bireyleri tarafından yapılabilecek tarımsal bir faaliyet alanıdır. Bal ve propolis bu faaliyet sonucunda elde edilen önemli arı ürünleri arasındadır. Bu ürünlerin antifungal, antibakteriyel, antioksidan, antikanser gibi terapötik etkileri nedeniyle son yıllarda kullanımı gittikçe artmaktadır. Fakat yapılacak olan yeni laboratuvar çalışmalarıyla henüz üzerinde çalışma yapılmamış önemli patojen mikroorganizmalara karşıda bu ürünlerin etkileri değerlendirilerek literatüre katkı sağlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Arıcılık, bal, propolis, antibakteriyel aktivite, terapötik, antimikrobiyal