Disseminated Metastatic Gastrointestinal Stromal Tumor with Bone and Lymph Node Invasion: Case Report


Creative Commons License

Doğan E. E., Kayar Y., Baysal B., Tozlu M., Danalıoğlu A.

Turkiye Klinikleri Journal of Gastroenterohepatology , vol.21, no.1, pp.19-22, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Gastrointestinal stromal tumors (GIST) are the most common mesenchymal tumors of gastrointestinal tractus. GISTs originate in stomach (60%), in small bowel (60%), in colon and rectum (5-10%), and in esophageus, omentum, mesenter and retroperitoneum at smaller rates (1%). At the time of diagnosis, approximately half of the cases are observed as being metastasised, and they mostly make metastasis to liver (50-60%) and peritoneum (20-43%). However, bone and lymph node metastasis in GISTs have been quite rarely reported in the literature. In our case, 22 cm sized GIST was detected in stomach and completely removed by a surgical operation. Due to large size of the non-metastasised case mass (>10 cm) and increased mitotic index (>5/10 hpf), it was considered as having high risk and imatinib therapy was initiated. At the 6th year of imatinib therapy, the patient applied to hospital with the complaints of abdominal pain and swelling, and common metastases were detected at liver, peritoneum, bone and lymph nodes. In this study, the literature was reviewed due to the case with GIST which was completely removed and manifested with atypical metastases at the 6th year of imatinib therapy

Gastrointestinal stromal tümörler (GİST), gastrointestinal traktusun en sık görülen mezenkimal tümörleridir. GİST’lerin; mide (%60), ince barsak (%30), kolon ve rektum (%5-10), daha azı (%1) ise özofagus, omentum, mezenter veya retroperitonal bölgelerden kaynaklanmaktadır. Tanı konulduğunda vakaların yaklaşık yarısı metastaz yapmış durumdadır ve en sık karaciğer (%50-60) ve peritona (%20-43) metastaz yaparlar. GİST’lerde kemik ve lenf nodu metastazı ise literatürde oldukça az sayıda bildirilmiştir. Sunulan olguda midede 22 cm çaplı GİST saptanmış ve cerrahi ile tamamen eksize edilmiştir. Operasyon sonrası değerlendirmede metastazı olmayan olguya, kütle boyutunun büyük oluşu (>10 cm) ve artmış mitoz sayısı (>5/10 hpf) nedeni ile yüksek riskli kabul edilerek imatinib tedavisi verilmiştir. İmatinib tedavisinin altıncı yılında karın ağrısı ve şişkinlik şikâyetleri ile başvuran hastada karaciğer, periton, kemik ve lenf nodlarında yaygın metastaz saptanmıştır. Bu çalışmada, tamamen çıkarılmış ve imatinib tedavisinin altıncı yılında atipik metastazlarla başvuran GİST’li olgu literatür eşliğinde gözden geçirilmiştir