Medicolegal Assessment of Occupational Noise Induced Hearing Loss


Toprak S., Şenbaş Z. A., Yorulmaz A. C.

Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, vol.4, no.1, pp.13-23, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The most important negative consequence of noise, especially workplace related noise, is occupational noise induced hearing loss (NIHL). Although there are standards set by legal regulations on noise level and noise protection in the workplace, high levels of occupational noise exposure prevalence is still high. Despite the high prevalence of exposure to occupational noise, the most important reason for the low number of cases detected is the deficiencies in the medicolegal evaluation. Diagnosis criteria have been tried to be determined for the medicolegal evaluation of occupational NIHL by various studies in the world. In this review, our aim is to propose an algorithm with medicolegal aspects, while compiling those variety of criteria and the existing legal situation in Turkey.

Gürültünün, özellikle de işyerinde maruz kalınan gürültünün en önemli olumsuz sonucu, mesleki gürültüye bağlı işitme kayıplarıdır (GBİK). İş yerinde gürültü seviyesi ve gürültüden korunma ile ilgili yasal düzenlemelerle belirlenmiş standartlar bulunmasına rağmen mesleki yüksek seviyelerde gürültüye maruz kalma oranı halen yüksektir. Mesleki gürültüye maruz kalmanın yüksek prevalansına rağmen, tespit edilen vaka sayısının bu kadar düşük olmasının en önemli nedeni, medikolegal değerlendirmede yapılan eksiklikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesleki GBİK’nin medikolegal açıdan değerlendirilmesinde dünyada çeşitli çalışmalarla tanı kriterleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu derlemede amacımız, bu çeşitli değerlendirme kriterleri ile Türkiye’de mevcut yasal durumun derlenerek GBİK olgularında medikolegal değerlendirme yapılabilmesine yönelik bir algoritma önerisinin ortaya konmasıdır.