"Bölgeselleşme ve Bölgesel Ekonomik İşbirlikleri","Regionalisation and Regional Economic Cooperation"


Creative Commons License

BALKANLI A. O.

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Komrat, Moldova, 8 - 13 September 2017, pp.163-172

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Komrat
  • Country: Moldova
  • Page Numbers: pp.163-172
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

While the world economy is globalizing, it also exhibits regionalization as a strong trend. Especially in the world where increasing competition, countries are forcing to exist. Therefore, they are focusing on  to be strong or create blocks that can increase their strength. Many countries, in the framework of this thinking, they are realizating for economic cooperation between them in different ways. In this presentation, we tried to investigate, regional economic cooperations, causes and the process of formation in the changing globalization process.

Dünya ekonomisi küreselleşirken, aynı zamanda güçlü bir eğilim olarak bölgeselleşmeyi de sergilemektedir. Özellikle artan rekabetin ülkeleri zorladığı dünyada iktisaden var olabilmek koşulu ya güçlü olabilmekten ya da güçlülüklerini artırabilecek bloklar oluşturabilmekten geçiyor.    Bir çok ülke, bu düşünüş çerçevesinde, aralarında değişik biçimlerde iktisadi işbirlikleri oluşturuyorlar. Bu sunumuzda, değişen küreselleşme sürecinde bölgeselleşme bağlamında ülkelerin dünya ekonomisinde var olabilme ve rekabet edebilme noktasında gerçekleştirdikleri ekonomik işbirliklerini, oluş nedenleri ve oluş süreçlerini irdelemeye çalıştık.