Şeyh Müfîd'in Ebû Tâlib'in Dinî Konumuna Dair Görüşleri Sheikh Mufîd's Thoughts on Abu Tâlib's Religious Situation


BULUT H. İ., Küllü C.

EMakalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.2, pp.754-779, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu makalede, İmâmiyye Şîası’nın önemli âlimlerinden biri olan, İmâmiyye kelâmına aklı dâhil eden ve Usûlî geleneği başlatan Şeyh Müfîd’in Îmânu Ebî Tâlib adlı eseri bağlamında –mezhepler arası bir tartışma konusu olan- Ebû Tâlib’in dinî konumu ele alınmıştır. İlk olarak söz konusu risalenin müellifi olan Şeyh Müfîd’in hayatı, ilmî şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci olarak çalışmanın ana konusunu oluşturan Ebû Tâlib’in hayatı ve kişiliğine yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise, siyasî çekişmelerin bir vasıtası olarak ortaya çıkan ve hakkında birçok eserin yazılmasına sebep olan Ebû Tâlib’in imanı meselesi ele alınmıştır. Makalenin boyutlarını aşacağından karşıt görüş sahiplerinin delillerine yer verilmemiş; sadece Şeyh Müfîd’in ilgili eseri bağlamında Ebû Tâlib’in iman üzere öldüğünü iddia edenlerin delillerine yer verilmiştir.