The Place and Future of Cruise in International Tourism


KAHRAMAN C.

Global Tourism&Hospitality Conference and Asia Tourism Forum, Hong Kong, China, 18 - 20 May 2014, vol.1, no.1, pp.1294-1306

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Hong Kong
  • Country: China
  • Page Numbers: pp.1294-1306

Abstract

Cruise tourism which has recently come to attract more passengers, grown to be a larger sector and gained more ground as an alternative tourism type in the international tourism sector is a tourism type offering assorted recreational facilities on board. It can be asserted that it has more economic advantages in sightseeing destinations with notable marine and cultural properties. Generally speaking, cruise tourism refers to a tourism type in which the purpose is not transportation but to visit pre-determined historical and cultural destinations in a day and to have a vacation on a ship with various activities. According to Cruise Lines International Association (CLIA), 16.000.000 people take cruise trips every year. The reason for such a high level of demand is the combination of transportation, accommodation, food, entertaining activities in a single place unlike other tourism types. The fact that all these services are included in one bill makes cruising cheaper and more advantageous in comparison with other tourism types offering the same services. The present study investigates the history, development and state-of-art of the cruise tourism, and discusses its present status and future in international tourism sector. The study also sheds light on the current problems of cruise tourism and proposes probable solutions to sort them out.

Keywords: Tourism, Cruise, Culture, Geography, Economy

Son yıllarda uluslararası turizm hareketliliği içinde alternatif bir turizm şekli olarak giderek artan ekonomik büyüklüğe ve katılımcı sayısına ulaşan kruvaziyer turizmi birçok rekreasyonel faaliyeti bünyesinde barındıran bir turizm şeklidir. Özellikle deniz ve kültür turizmi potansiyeli  bulunan destinasyonlarda bu turizm türü ekonomik açıdan büyük yararlar sağlamaktadır. Genel bir ifadeyle kruvaziyer turizmi, ulaşım amacından taşımaksızın, önceden programlanmış bölgeleri ziyaret etme, bu bölgelerde gün içerisinde ulaşılabilen tarihi ve kültürel alanları görme ve yolculuk esnasında da birçok aktivite ile tatil yapma esasına dayanır. Kruvaziyer turizmi, son yıllarda büyük gelişme göstererek uluslararası turizm içinde önemli bir yer edinmiştir. Kruvaziyer Hatları Birliği (CLIA) verilerine göre dünyada yılda yaklaşık 16.000.000 aşkın kişi kruvaziyer gemileri ile seyahat etmektedir. Kruvaziyer turizminin bu kadar çok tercih edilmesinde diğer turizm şekillerinin aksine ulaşım + konaklama + yeme/içme + eğlence faaliyetlerinin tek bir mekanda gerçekleşmesi etkili olmuştur. Dolayısıyla, tüm bu hizmetlerin verilen ücret içinde olması kruvaziyer turizmini, aynı hizmetleri içeren klasik turizm şekilleri karşısında oldukça ucuz ve avantajlı hale getirmektedir. Bu çalışmada, kruvaziyer turizminin tarihçesi, gelişimi ve günümüzdeki durumu iredenmiş, uluslararası turizm içindeki yeri ve geleceğine yönelik teoriler açıklanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte kruvaziyer turizminin günümüzdeki sorunları tespit edilmiş bu sorunlara yönelik önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Kruvaziyer Turizmi, Kültür, Coğrafya, Ekonomi