"Ürdün Üniversitelerinde Tefsir Alanında Yapılmış Çalışmalar"


AYDAR H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.7, pp.15-59, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

TAFSIR STUDIES IN JORDAN UNIVERSITIES In this article, tafsir studies in Jordan Universities are introduced. For this purpose, initially, Jordan higher education system and religious education establishments, and then the intensity of lectures related to tafsir and Qur’anic studies are studied. Some scholars who grown up in Jordan and became famous and some lecturers in Jordan University and their academic activities, such as, publications, issued-and-unissued-articles, papers and presentations are also studied. Moreover, some relevant works of scholars who is not working in the Tafsir department are investigated. Graduate program and theses in the tafsir field in Jordan Universities will be introduced in another article. With this article, it is aimed to introduce some Tafsir studies to the lecturers and researchers in Turkish Universities.
Bu çalışmada Ürdün üniversitelerinde Tefsir alanında yapılan çalışmalar ele alınıp tanıtılmıştır. Bu amaçla öncelikle Ürdün yüksek öğretim sistemi ve bu sistem içerisinde dînî eğitim veren kurumlardan bahsedilmiş, daha sonra adı geçen kurumlarda verilen dînî eğitim içerisinde Tefsir ve Kur’an İlimleri ile ilgili derslerin ağırlığı üzerinde durulmuştur. Bu makalede, Ürdün topraklarında yetişip hizmet vermiş ve tefsir alanında meşhur olmuş zevat ile Ürdün üniversitelerinde Tefsir alanında görev yapan öğretim üyeleri tanıtılnış; bunların basılmış kitapları, yayınlanmış ve yayınlanmamış makaleleri, tebliğ ve bildirileri gibi ilmî faaliyetleri ele alınmıştır. Ayrıca Tefsir bilim dalında görev yapmayan bilim adamlarının da Tefsir ve Kur’an ilimleri ile ilgili çalışmalarına işaret edilmiştir. Ürdün üniversitelerinde Tefsir alanında yapılan lisansüstü eğitim ve hazırlanan tezler ise başka bir çalışmada tanıtılacaktır. Bu makaleyle, Ürdün üniversitelerinde yapılan Tefsirle ilgili çalışmaların, ülkemiz üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları ile araştırmacılara tanıtılması gaye edinilmiştir.