Sleeve gastrektomi kalp damar hastalıkları riskini düşürüyor mu?


Karip A. B. , Tezer S., Özden Y., Başkent A., Aydın M. T. , İşcan A. Y. , ...More

19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

GİRİŞ:

Obezite beraberinde, artmış kalp damar hastalıkları ve buna bağlı mortalite getirmektedir. Obezite cerrahisinde gün geçtikçe daha fazla uygulanma alanı bulan Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (LSG) ameliyatının bu riske etkilerini ortaya koymayı amaçladık.

MATERYAL-
METOD:
Ocak 2010Şubat 2013 yılları arasında kliniğimizde LSG yapılan 193 hasta dosyası incelendi. Framingham Risk Skor (FRS) belirlenmesi için, uygun verisi olan 91 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların cinsiyeti, yaşı, ameliyat öncesi total kolesterol (TK), high density lipoprotein kolesterol (HDL), sistolik kan basınçları (SB), hipertansiyon ilacı kullanıp kullanmadıkları ve sigara kullanımları kaydedildi. Aynı veriler ameliyat sonrası 12. ay verileri ile kıyaslandı.

BULGULAR: 70 kadın (%76,9) ve 21 erkek (%23,1) toplam 91 hastanın ortalama yaşı 34,94+/-12,27 yıl bulundu. Ortalama TK düzeyi 197,12 mg/dl’ den 183,89 mg/dl’ye, SB ise 116,7+/-2,37 mmHg’dan 104,7+/-1,49 mmHg’ya gerilemişti (p<0,05). HDL ise 47,14+/-0,98 mg/dl’den 49,43+/-0,80 mg/dl’ye çıkmıştı (p<0,05).

FRS değerlendirilmesinde, ameliyat öncesi %48,5 hasta <%1 risk(düşük risk) grubundayken, 12. ay bu oran %58,9’a çıkmıştı. Ortalama FRS ameliyat öncesi %2,48+/-3,15 hesaplanmışken, ameliyat sonrası 12.ay hesaplamalarında bu oran %1,96+/-2,55 bulundu (p<0,05).

SONUÇLAR: LSG sonrası elde edilen olumlu metabolik değişiklikler sayesinde artmış kalp damar hastalıkları ve ölüm riski göstergesi olan, FRS belirgin düşmektedir.