Forest Certification in Turkey and The Issues to be Considered by Decision Makers


ENGÜR M. O. , SIVACIOĞLU D. A.

Forest Certification and Protection from Illegal Logging - International and Russia Aspect, St. Petersburg, Russia, 13 - 15 November 2013, pp.12

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: St. Petersburg
  • Country: Russia
  • Page Numbers: pp.12

Abstract

Sustainability of forest management systems can be assessed and certified based on the definite standards by various certification systems. In Turkey, the forest certification process started in 2010 based on FSC (Forest Stewardship Council) system which is well-known and the most commercially widespread system. Initially, this process has started with the Bolu-Aladağ pilot project (7,587 ha) in Turkey. To date, the process has been proceeding with the projects in the scope of the Kastamonu, Muğla, Zonguldak, Bolu, Bursa and Istanbul Regional Forest Directorates (RFD). In  turn, by the end of 2015 and 2017, 3.2 and 4 million ha of forest area, respectively, are aimed to be certified as to the strategic aim of the General Forest Directorate (GFD). In this certification process, in the scope districts and sub-districts (FMUs), together with various works arising from standards, some activities such as; trainings on social, environmental-economic issues, monitoring/ inspection/ recording, set up a substructure have to be performed by the managers and other technicians. In compliance to the FSC standards, shortfalls related to some issues raised during the pre and main assessments in Turkey. Particularly, the requirements of standard and the field facts meet on some issues under the principle of “Community relations and worker’s rights” like occupational trainings, risk analysis, accident records, usage of personnel protective equipment (PPE), inspection, health service, worker housing. Considering different work categories, environmental risk assessment for all forestry activities, waste management, chemicals, non-wood forest products, RTE (rare, threatened, endangered) flora/ fauna and monitoring, definition of High Conservation Value Forest are also other binding issues for the sub-district chiefs. In the issues explained in detail in this study, regulations have to be done by the GFD, NGOs and universities for creating a certification substructure.

Orman yönetim sistemlerinin sürdürülebilirliğini, belirli standartlara uygunluk yönünden denetleyerek belgelendiren, farklı sertifikasyon sistemleri bulunmaktadır. Bu sistemlerden FSC (Forest Stewardship Council), dünyada en çok bilinen ve ticari manada yaygın sertifikalandırma sistemi olup, Türkiye ormanlarında 2010 yılında başlatılan sertifikalandırma sürecinde esas alınmıştır. İlk olarak 2010 yılında Bolu Aladağ’da pilot bölge olarak kabul edilen bir alanda başlatılan sertifikasyon çalışmaları bugüne kadar ülkemizde Kastamonu, Muğla, Zonguldak, Bolu, Bursa ve İstanbul Orman Bölge Müdürlükleri kapsamında sürmektedir.  OGM’nin stratejik amaçlarından birisi olarak 2015 yılı sonunda 3,2 milyon hektar, 2017 yılı sonunda ise 4 milyon hektar orman alanında “Orman Yönetim Sertifikasyonu” alınması hedeflenmektedir. Bu belgelendirme çalışmaları sırasında işletme müdürlükleri ve alt birim olan işletme şeflikleri kapsamında standardın getirdiği birçok çalışma yanında sosyal, çevresel ve ekonomik konularda eğitim, izleme, denetim, kayıt tutma ve alt yapı oluşturma çalışmaları gerekmektedir. FSC standardı ile ilgili denetimler sırasında bazı konularda eksikliklerin olduğu denetçilerin ön ve ana değerlendirmeleri sırasında tespit edilmiştir. Özellikle toplulukla ilişkiler ve çalışanların hakları prensibi altında yer alan mesleki eğitim, risk analizleri, kaza kayıtları, kişisel koruyucuların kullanımı, denetim, sağlık hizmetleri ve işçi barınakları konularında yaşanan saha gerçekleri ile standardın zorunlulukları karşı karşıya gelmektedir. Öte yandan ormanda yapılan her faaliyette çevresel etki değerlendirme yapılması, atık yağlar ve pestisitler ile ilgili çevre yönetmelikleri, odun dışı orman ürünleri ile ilgili kaynak envanteri ve hasat verimi, nadir ve nesli tehdit altında türler ile ilgili izlemeler, flora ve fauna da görülen değişiklikler, yüksek koruma değerli ormanlar ve belirlenmesi gibi bir çok konu sahada yoğun iş yükü olan işletme şeflerinin zorlandığı konular olmaktadır. Bu konuda aşılması gereken zorluklar belirli karar mekanizmalarının (OGM, ORKOOP, Üniversiteler vb.) bununla ilgili düzenlemeleri yapması ve ilgili daire başkanlıklarının yasal altyapı oluşturmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bildiri de çevre koruma, iş güvenliği, çalışanların eğitimi ve yetkinliği, silvikültürel uygulamalar, yönetim planları, denetim ve izleme gibi konularda öneriler sıralanmıştır.