Interpretation of Magnetic and Seismic data in Saros Bay


ALBORA A. M. , TUR H., UÇAN O. M.

EUROPEAN GEOPHYSICAL SOCIETY XXVI GENERAL ASSEMBLY, France, 1 - 04 April 2001, vol.3, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 3
  • Country: France
  • Page Numbers: pp.1-2

Abstract

Saros körfezinde bulunan Ganos fayı Türkiyenin batısında yer alan aktif bir faydır. Bu fay üzerinde, aletsel dönemde USGS verilerine göre büyük magnitütlü depremler oluşmuştur. Bunlar 1912 yılında 7.4 ve 1975 yılında 6.7 Magniyütünde yıkıcı depremlerdir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SHOD’ne ait Çubuklu araştırma gemisi ile yapılan sığ sismik çalışmalar ve Maden Tetkik Arama (MTA) Sismik-1 gemisi tarafından yapılan Gravite ve Manyetik anomali haritalari birlikte degerlendirilerek Ganos fayı modellenmiştir. Bundan  yaklaşık 365.000 yıl evvel KAF’ın Marmara bölgesine girişi ile Marmara’ da irili ufaklı bir çok fay bölgede tektonizmayı etkilemiştir. Bu faylardan bir kısmı bu gün hala aktivitesini sürdürmektedir. Bunlar Ana kol olarak nitelendirilen Ganos Kolu ve buna bağlı daha kısa kollar olarak bilinmektedir. Ganos fayı yanal atımlı bir fay olup bazı yerlerde 1.5 km. varan düşey atım ile oblik faylanma özelliği göstermektedir. Yapılan çalışma sonucunda körfez içersinde belirlenen fayların aktif olduğu ve deprem yaratma risklerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Maramara Denizi’nin kuzsey kenarında yeralan orta Marmara Fayı’nın harekete geçmesi sonucunda Ganaos Fayı’nın da tetiklenme durumu söz konusu olabileceğinden çalışma alanının hassasiyeti bir kat daha ortaya çıkmaktadır.