Sodyum Akrilat Esaslı Hidrojel ve Kriyojellerin Şişme, Adsorpsiyon ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi


BAL A., Özkahraman B., GÖK M. K., ACAR I.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.20, pp.258-265, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Investigation of Swelling, Adsorption and Mechanical Properties of Sodium Acrylate Based Hydrogel and Cryogels

Ayça Bal1, Bengi Özkahraman2, Mehmet Koray Gök1, Işıl Acar1
1Istanbul University, Engineering Faculty, Chemical Engineering Department, 34320, Avcılar, Istanbul, Turkey
2Hitit University, Engineering Faculty, Chemical Engineering Department, 19030, Corum, Turkey

In this study, swelling behavior (swelling capacity, equilibrium swelling ratio and swelling kinetics), basic dye (methylene blue) adsorption and mechanical properties of sodium acrylate based hydrogel and cryogels were comparatively investigated. Kinetic parameters were determined using linear and non-linear methods. In addition, the surface morphologies of cryogel and hydrogel structures were characterized using by Scanning Electron Microscopy (SEM). All results obtained from analyses were comparatively evaluated.

Key words: Hydrogel, Cryogel, Adsorption, Sodium acrylate, Linear and non-linear analysis methods.
 

Sodyum Akrilat Esaslı Hidrojel ve Kriyojellerin Şişme, Adsorpsiyon ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Ayça Bal1, Bengi Özkahraman2, Mehmet Koray Gök1, Işıl Acar1
1İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar, İstanbul, Türkiye
2Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19030, Çorum, Türkiye

Bu çalışmada, sodyum akrilat esaslı hidrojel ve kriyojellerin şişme davranışları (şişme kapasitesi, denge şişme değeri ve şişme kinetiği), boyar madde (metilen mavisi) adsorpsiyonu ve mekanik özellikleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Kinetik paramatreler, doğrusal ve doğrusal olmayan metotlar kullanılarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, kriyojel ve hidrojel yapıların yüzey morfolojileri, taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak karakterize edilmiştir. Analizlerden elde edilen tüm sonuçlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hidrojel, Kriyojel, Adsorpsiyon, Sodyum akrilat, Doğrusal ve doğrusal olmayan analiz yöntemleri.