Evrensel Sağlık Bildirgeleri ve Türkiye'de Sağlık Reformlşarı


Creative Commons License

MADENOĞLU KIVANÇ M.

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.162-166, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.162-166

Özet

Çalışmanın amacı, Dünya Sağlık Örgütünün uluslararası sağlık bildirgeleri ve sözleşmelerinin, Türkiye’de sağlık alanındaki yansımalarını incelemektir.

Sağlığın geliştirilmesi mevcut koşullara, toplumdaki değişimlere ve dünyadaki küresel gelişmelere paralel olarak de- ğişkenlik göstermektedir. Sağlık alanında daha iyi koşulların elde edilmesi için ülkeler, sağlık stratejileri belirlemek- tedir. Dünyada sağlığın geliştirilmesi amacı ile sağlık örgütleri tarafından çeşitli ülkelerde konferanslar yapılmakta ve hedefler ortaya konularak birçok bildirge yayımlanmaktadır. Ülkeler sağlık stratejilerini belirlerken Dünya Sağlık Örgütünün Sağlık Bildirgeleri önemli rol oynamaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü, 1980 yılında Avrupa için politikaları belirlemiş ve 1984 yılında “Avrupa’da Herkes İçin Sağlık Hedefleri” yayımlamıştır. Sağlıkta hakkaniyet, sağlıklı yaşam, sağlıklı çevreler, entegre sağlık sektörü, hizmette ka- lite yönetimi hedeflerden birkaçıdır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için toplumun sahip olduğu beşeri ve finansal kaynaklar etkin kullanılmalıdır.1980’lerin sonunda diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de sağlık reformu gündeme gelmiştir. Sağlık hizmetlerinde devletin ve piyasanın değişen rolleri, desantralizasyon, tüketicilerin güçlendirilmesi ve halk sağlığının rolü gibi dört temel konu ile sağlık reformunun çerçevesi çizilmiştir.

 

The purpose of the study is to investigate the reflections of the international health declarations and agreements of the World Health Organization on the healthcare field in Turkey.

Development of health differs in parallel with the present conditions, changes in the society and global develop- ments in the world. Countries determine their health strategies to obtain better conditions in the healthcare field. Conferences are held and targets are set in various countries by the health organizations for the improvement of health conditions in the whole world, and many declarations have been published. Health Declarations of the World Health Organization become important while countries determine their health strategies.

The World Health Organization determined the policies for Europe in 1980 and published “Health Targets for All in Europe” in 1984. Equity in health, healthy living, healthy environments, integrated health sector and quality mana- gement in service are a few of these targets. Human and financial resources of the society must be used efficiently to fulfil these targets.

As in other countries, health reform came to the agenda of Turkey at the end of 1980s. The frame of the health reform was set with four basic topics as changing roles of the state and market in healthcare services, decentralization, strengthening consumers and the role of public health.