Doğanın İntikamı: Thomas Eccleshare'in Pastoral Oyununda Doğanın İnsan Medeniyetini Ele Geçirişi


Karadağ Ö.

in: Navisalvi: Natura, Pelin Erçelik, Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.125-136, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Arkeoloji ve Sanat Yayınları
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.125-136
  • Editors: Pelin Erçelik, Editor

Abstract

Özellikle Orta Çağ’dan itibaren antroposantrik yani insan-merkezci bir bakış açısı üzerinden

kurulan dünya düzeni, edebiyatta da insan ve doğa arasındaki çatışmaya odaklanan eserlerin

ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Günümüzde ise edebiyat ve sanat bu insan-merkezci yaklaşımı

ekoloji, eko-feminizm gibi düşünce biçimleri ve küresel ısınma, iklim değişikliği gibi fiziksel

gerçekler ışığında eleştirmeyi hedefleyen eserler üretmektedir. Britanyalı oyun yazarı Thomas

Eccleshare’in 2013 tarihli oyunu Pastoral, sadece pastoral şiiri, yani kırsalı konu alan şiir türünün

adını ironik bir şekilde kullanmakla kalmaz, oyunda yarattığı, doğa açısından ütopik, insan

açısından distopik gelecek ile insan/medeniyet ve doğa arasındaki çatışmaya da ironik bir bakış

açısı getirir. Bu sunum, Eccleshare’in oyununu çevreci eleştiri üzerinden okuyarak, doğanın

giderek insan medeniyetini yani şehirleri, insanların evcilleştirdikleri hayvanları, binaları bile ele

geçirdiği bir gelecek tahayyülü yaratan bir tiyatro metninde ve doğası gereği insan-merkezci olmak

durumunda kalan bir tiyatro eserinde insanın doğanın gücü karşısındaki tutumunu ve hayatta

kalması seçilen karakterler üzerinden insanlığın ve doğayla ilişkisinin geleceği ile ilgili

çıkarılabilecek sonuçları yani muhtemel kısırdöngülerimizi tartışmayı amaçlar.