Çalış(tırıl)an çocuklarda bedensel yıpranmalar


DUYAR İ.

İnsanbilim Dergisi, cilt.2, ss.1-14, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: İnsanbilim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-14

Özet

Ondokuzuncu ve yirminci yüzyılda yapılan incelemeler çalışan/çalıştırılan çocukların bedensel gelişim yönünden geri kaldıklarını tartışmasız bir şekilde ortaya koymasına rağmen son dönemlerde aksi yönde sonuçlara ulaşıldığını rapor eden araştırmaların sayısında belirgin bir artış gözlenmektedir. Elinizdeki yazının ilk bölümünde, bu tür sonuçlara ulaşan araştırmaların kavramsal ve metodolojik açıdan bir eleştirisi yapılarak, bu tür çalışmalarda karşılaşılan kimi yanlışlıklar ve sınırlılıklar üzerinde durulmuştur. Yazının ikinci bölümünde, Ankara'da Ostim Sanayi Sitesi'nde çalışan çocuklar üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın yayımlanmış (kesitsel) verileri ile yine bu araştırmanın yayımlanmamış bazı verileri (retrospektif) bütüncül bir gözle yeniden değerlendirilmiştir. Hem kesitsel hem de retrospektif veriler çalış(tırıl)an çocukların tartışmasız biçimde bedensel gelişimlerinin çalışmayan yaşıtlarının gerisinde kaldığını ortaya koymaktadır. Bedensel geri kalma daha çok vücudun dikey gelişiminde kendini göstermektedir. Çalış(tırıl)an çocukların bedenlerinde, bunun yanı sıra, aşırı yüklenmelerin derecesine bağlı olarak deformasyonlar da meydana gelmektedir.