Anne Yaşı ve Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağılığı İle İlişkisi


Creative Commons License

YAZICI S. , DOLGUN G.

AİLE VE TOPLUM: EGİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.5, sa.19, ss.67-77, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5 Konu: 19
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: AİLE VE TOPLUM: EGİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.67-77

Özet

Amaç: Çalışmanın amacı, anne yaşı ve gebelik
sayısının doğum ağırlığı ile ilişkisinin belirlenmesidir.
Gereç- yöntem: Çalışma retrospektif, analitik ve
kesitsel olarak düzenlendi. Araştırmanın örneklemini
01.01.2005- 30.03.2005 tarihleri arasında T.C. Sağlık
Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğum
kaydı bulunan 2500 anne oluşturdu. Verilerin toplanmasında
doğum kayıt defterinde yer alan bilgilerden
yararlanıldı. Verilerin İstatistiksel analizde ise yüzdelik,
Kruskal-wallis, Mann Whitney U testleri ve çok
değişkenli regresyon analizi kullanıldı.
Bulgular ve sonuç: Araştırmaya alınan annelerin
%85. 4’nün 19- 34 yaş grubunda, %11. 4’nün 35 yaşın
üzerinde ve %3. 1’nin 18 yaşın altıda olduğu saptandı.
Düşük doğum ağırlığı ( DDA ) ile anne yaşı arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamazken,
(KW-X=5.299, P=0.071), gebelik sayısı ile bebeğin
doğum ağırlığı arasında anlamlı ilişki olduğu saptandı
(Kruskal-Wallis ( KW ) 47.614 P<0.001).
Ayrıca kızların erkek çocuklara göre daha düşük
doğum ağırlıklı olduğu ve doğum ağırlığı ile cinsiyet
arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak da anlamlı olduğu
saptandı (Mann-Whitney U 6.072 P<0.001).