Kadının Erkeklere Namaz Kıldırabileceğine Dair Bir Rivayet ve Referans Değeri


Creative Commons License

ERTÜRK M.

Journal of Hadis Studies / Hadis Tetkikleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.91-107, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

It is allegedly reported that in Ibn Sa‘d’s al-Tabaqāt al-Kubrā and in some other Islamic sources, Umm Waraqa bint Abdillāh, an Ansārī woman who was well versed in the Qur’an, was instructed by the Prophet Muhammad to lead ahl dārihā (the people of Umm Waraqa’s home) which consisted of both men and women, in prayer. It is said that the Prophet Muhammad appointed a muezzin for her… This report was/is taken into consideration as authentic (sahīh) without searching its isnad by some Muslim scholars to support their opinion about that a woman may lead both men and women in prayer. This article focuses on the question of whether this report can be taken as a reference in terms of its isnad. If we look into this report’s isnad (chain), we may certainly conclude that the report of Umm Waraqa is not reliable for basing a judgement on the possibility of a woman`s imamat for both men and women in prayer.
Bazı İslâmî kaynaklarda Ümmü Varaka isminde bir hanım sahâbînin, aralarında erkeğin de bulunduğu bir cemaate (ev halkına) namaz kıldırması için Hz. Peygamber tarafından imam olarak tayin edildiğine ve kendisine ayrıca bir erkek müezzinin görevlendirildiğine dair bir rivayet zikredilir. Gerek geçmişte gerekse günümüzde bazı ilim adamları bu tek rivayeti esas alarak kadının da aralarında erkeğin bulunduğu bir cemaate imam olabileceği görüşünü ileri sürmektedirler. Ancak bu görüş sahipleri haberin rivayet değerini bilhassa isnad açısından sorgulamamışlar ve rivayeti İslâm tarihinde gerçekleşmiş bir olay olarak değerlendirmişlerdir. İşte bu makalede söz konusu rivayet bilhassa isnad çerçevesinde ele alınacak ve İslâmî bir görüşe mesned teşkil edip edemeyeceği tetkik edilecektir.