Reform or Renewal? Transformation of Ottoman Education in 18th Century


Furat A. Z.

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası, 18. Yüzyıl Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler, Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes