Steteskoplarda metisilin dirençli Staphylococcus aureus kolonizasyonunun araştırılması


Creative Commons License

Fışkırma İ. A. , Bektaş M. , Kimyon U., Ergin Ç.

Pamukkale Tıp Dergisi, vol.3, no.3, pp.116-118, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Pamukkale Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.116-118

Abstract

Abstract

Aim: Staphylococcus aureus is an important nosocomial infectious agent. Methicillin-resistant Staphylococcus

aureus (MRSA) infections are associated with increased morbidity, mortality and health care costs. In this study,

the diaphrams of routinely used stethoscopes in Pamukkale University Education, Training and Research

Center were screened for MRSA colonization.

Materials and Methods: In Pamukkale University Education, Training and Research Center, one - hundred

and three stethoscopes used by doctors’ (68 internal medicine, 30 surgery and 5 intensive care units personnel)

were sampled. Totally swab samples of stethoscopes’ diaphragms have cultured on mannitol salt agar. Methicilin

resistance have been screened among conventionally identifi ed S.aureus by Kirby-Bauer disk diffusion method.

Results: Out of 5 (4.9%) samples were positive for S.aureus while only one (1.0%) isolate have been identifi ed

as MRSA.

Conclusion: Microorganisms are easily spread by the common items used in the hospital environment.

Stethoscopes may play a role in the spread of hospital infections. Stethoscopes should be included in S.aureus

screening procedures from hospital environment.

Özet

Amaç: Staphylococcus aureus önemli bir nozokomiyal enfeksiyon etkenidir. Metisilin dirençli Staphylococcus

aureus (MRSA) enfeksiyonları, morbidite ve mortalitede artış ve yüksek maliyetli sağlık harcamalarına neden

olur. Sunulan araştırmada Pamukkale Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ortamında rutin

olarak kullanılan stetoskopların diyaframlarında S.aureus kolonizasyonu varlığı araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevli

103 doktorun (68’i dahiliye, 30’u cerrahi, 5’i yoğun bakım servisi çalışanı) kullandığı stetoskoplar alındı.

Stetoskopların diyaframından sürüntü yöntemiyle alınan örnekler mannitollü tuzlu agara ekildi. Konvansiyonel

yöntemler ile S.aureus olarak tanımlanan bakterilerde metisilin direnci Kirby-Bauer disk difüzyon metodu ile

araştırıldı.

Bulgular: Alınan farklı örneklerden 5 (%4.9) S.aureus izolasyonu yapılırken, sadece bir izolat (%1.0) MRSA

olarak saptandı.

Sonuç: Hastane ortamında ortak kullanılan eşyalar ile mikroorganizmalar kolaylıkla yayılabilmektedir.

Stetoskopların da hastane enfeksiyonlarının yayılmasında rolü olabilir. Hastane ortamında yapılan S.aureus

taramalarına stetoskoplar da dahil edilmelidir.