Pelin Batu'nun Kayıp Şeyler Divanı/The Divan of Lost Things Kitabında Metaforların İzinde


ABDAL G.

2. Uluslararası Rumeli Sempozyumu, Kırklareli, Turkey, 12 - 13 April 2019, vol.1, no.1, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Kırklareli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Istanbul University Affiliated: No

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Pelin Batu'nun 2015 yılında iki dilli olarak (Türkçe-İngilizce) yayımlanan “Kayıp Şeyler Divanı/The Divan of Lost Things” başlıklı şiir kitabında metaforların her iki dil bağlamında nasıl kullanıldığının izini sürmektir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Pelin Batu'nun yazın evreninde öne çıkan yazınsal unsurların ve metaforik öğelerin betimlemesi yapılacak; böylece yazarın yazınsal yaklaşımı ortaya koyulmuş olacaktır. İkinci bölümde, dört bölümden oluşan Kayıp Şeyler Divanı/The Divan of Lost Things kitabının her bölümünde öne çıkan izlekler özelinde metinlerarası unsurlara ve metaforik öğelerin kullanılış şekillerine ışık tutulacaktır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, kitabın her bölümünde öne çıkan izlekler ile yazınsal bağlamı yaratan metaforlar arasındaki ilişkiler irdelenecek ve metaforların her iki dil ekseninde nasıl bir bağlamda yeniden inşa edildiği tartışmaya açılacaktır. Çalışma sonucunda, Pelin Batu'nun temelini mitoloji, dinler tarihi, kentleşme, coğrafya gibi farklı alanlardan alan metaforlarla örülü bir yazın evreni inşa ettiği, Doğu ve Batı kültürlerini harmanlayarak şiirlerine melez metin özelliği kazandırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Pelin Batu, şiir çevirisi, metafor, metinlerarasılık.