Feedback Rates of Presidential Candidates According to Types of Content in Their Twitter Accounts


Creative Commons License

Arvas İ. S.

International Conference on Multidisciplinary Sciences, İstanbul, Turkey, 15 - 16 December 2018, vol.2, pp.451-464

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.451-464
  • Istanbul University Affiliated: No

Abstract

The main purpose of this study is to determine what kind of content gets more feedback on Twitter. In the study, the contents of the candidates' Twitter accounts in the propaganda process of June 2018 Turkish Presidential Elections were classified into three types as written, video and photographic. The contents were referred to as tweets, and re-posts are referred to as retweets based on the Twitter lingo. The study was initially limited to the statistics of written, photographic and video tweets in addition to the feedbacks of these tweets in the accounts of the presidential candidates. Statistics considered in relevant accounts cover the period between May 5, 2018 when the Presidential candidacy applications ended and June 24, 2018 when the voting process started. During this period, only the statistics of the original tweets in the accounts were taken into consideration. Data on the feedback rates for the tweets in the accounts were collected 10 days after the tweet was sent. This 10-day period was observed for each tweet. The 10-day period determined by the daily observations was accepted as sufficient for the followers to see the tweets and give them feedback. A quantitative research method was preferred in this study which was conducted in accordance with the interpretive paradigm. According to the results of the study, the most feedback was given to the tweets containing just texts. The feedback rates of tweets with photos or videos are very close to each other. 

Bu çalışmanın temel amacı Twitter’da hangi tür içeriklerin daha fazla geri bildirim aldığını tespit etmektir. Çalışmada, Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri propaganda sürecinde adayların Twitter hesaplarından gönderdikleri içerikler, yazılı, videolu ve fotoğraflı olarak 3 türde sınıflandırılmıştır. İçerikler, Twitter lisanı ile tweet olarak, yeniden gönderiler ise retweet olarak anılmıştır. Çalışma ilk olarak Cumhurbaşkanı adaylarının hesaplarındaki yazılı, fotoğraflı ve videolu tweetlerin ve bu tweetlere ait geribildirimlerin istatistikleriyle sınırlandırılmıştır. İlgili hesaplarda göz önünde bulundurulan istatistikler; Cumhurbaşkanı adaylığı başvurularının sona erdiği 5 Mayıs 2018 ile oy kullanma işleminin başladığı 24 Haziran 2018 arasını kapsamaktadır. Bu süre boyunca sadece hesaplardaki özgün tweetlere ait istatistikler göz önünde bulundurulmuştur. Hesaplardaki tweetlere ait geri bildirim oranlarıyla ilgili veriler, tweet gönderildikten 10 gün sonra toplanmıştır. Her bir tweet için bu süre gözetilmiştir. Yapılan günlük gözlemler sonucu belirlenen bu 10 günlük süre, takipçilerin söz konusu tweetleri görüp geri bildirimde bulunmaları için yeterli kabul edilmiştir. Yorumlayıcı paradigma doğrultusunda gerçekleştirilen bu çalışmada nicel bir araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre; en fazla geri bildirimi sadece yazı içeren tweetler almıştır. Fotoğraf içeren ya da video içeren tweetlerin geri bildirim oranları birbirlerine oldukça yakındır.