Kanserli Çocuk Okula Gidebilir mi?


Aydın A.

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.11, no.2, pp.40-46, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tıbbi tedavi ve teknolojideki gelişmelerle birlikte, kanser tanısı alıp yaşayan çocuk sayısı her yıl artmaktadır. Kanserli çocuklar hastalık ve tedaviye bağlı nörofizyolojik, psikolojik, bilişsel ve sosyal problemlerle karşılaşmaktadırlar. Çocuk okula döndüğünde ise okula uyum ve akademik performansla ilgili sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunların çözümlenmemesinin uzun süreli olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle kanserli çocuğun okula uyumunu sağlamak için ailesi, arkadaşları, öğretmeni ve okul yöneticileriyle birlikte bir plan yapılması önemlidir.

Anahtar Sözcükler: Kanser, çocuk, okul, okul aile işbirliği, hemşirelik