Selefiliğin Osmanlıya Etkisi Bağlamında Kullanılan Bir Argüman: İbn Teymiye'nin es-Siyasetü'ş-Şeriyye İsimli Eserinin Osmanlı Dünyasında 16. ve 17. Asırdaki Tercümeleri


Creative Commons License

FURAT A. H.

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, sa.9, ss.215-226, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Marife Dini Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.215-226