A Method Approach with the Aim of Sustainable Landscape Planning


BEKDEMİR A. P. , ERDÖNMEZ İ. M. , ALTINÇEKİÇ T. H. , ÇINAR H. S.

First Serbian Forestry Congress –Future with Forests, Belgrad, Serbia And Montenegro, 11 - 13 November 2010, pp.227

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Belgrad
  • Country: Serbia And Montenegro
  • Page Numbers: pp.227

Abstract

 

Human that intended development and improvement throughout the history, has always improved and changed either himself or environment for more safer and cosy living as a consequence of increasing requirements and technological development. Besides having positive effects, technological development has brought problems as environmental pollution and depletion of raw materials.

 

It is noticed that renewal and replacement of resources are due to a process along with understanding the consumption of resources by improper usage and universality of environmental pollution problems. This shows that today's problems will be active in the next generations. In this context, the concept of sustainability can be defined as to provide continuity of efficiency in the optimal conditions for many years.

 

By ensuring sustainability, not only existing environmental problems will be solved but also the life quality of the current population will be increased and livable places will be arised that the future generations may continue living safely. Within the scope of this study; in order to establish the human-environment-economy triangle in the most healthy way, a planning proposal in accordance with the principle of sustainability is intended to be brought to Cilingoz Bay, which is that located in the Istanbul’s Black Sea coast with a remarkable natural and cultural richness.

 

Tarih boyunca gelişimi ve ilerlemeyi hedef edinmiş insan, artan gereksinimler ve teknolojik gelişmeler sonucunda daha konforlu ve daha güvenli bir yaşam sürmek için hem kendisini hem de çevresini sürekli geliştirmiş ve değiştirmiştir. Ancak teknolojik gelişme olumlu etkilerin yanı sıra çevre kirliliği ve hammadde kaynaklarının tüketilmesi gibi sorunları da beraberinde getirmiştir.

 

Kaynakların yanlış kullanılarak tüketilmesi ve çevre kirliği sorunlarının evrenselliğinin anlaşılmasıyla beraber, tamirinin ve yerine konulmasının bir sürece bağlı olduğu fark edilmiş, bu günün sorunlarının gelecek nesillerde de etkin olacağı anlaşılmıştır. Bu bağlamda ortaya atılan sürdürülebilirlik kavramı kısaca, verimliliğin optimal koşullarda uzun yıllar boyunca devamlılığının sağlanması olarak tanımlanabilir.

 

Sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla, sadece yaşanan çevre sorunlarına çözüm getirmekle kalınmayıp, mevcut nüfusun yaşam kalitesinin artması ve gelecek nesillerin de yaşamlarını rahatlıkla sürdürebileceği yaşanabilir mekânların ortaya çıkması gerçekleşecektir. Bu çalışma kapsamında ise, insan-doğa-ekonomi üçgeninin en sağlıklı şekilde kurulması amacıyla İstanbul’un Karadeniz kıyısında yer alan, doğal ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken Çilingoz Koyu’nda sürdürülebilirlik prensibi çerçevesinde bir planlama önerisi getirilmesi amaçlanmaktadır.