High School Students’ Fears Based on Social Environment and Social Media in the Context of Risk Society: The Case of Balıkesir


Altundere E.

Toplumsal Değişim, vol.1, no.2, pp.241-265, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Toplumsal Değişim
  • Page Numbers: pp.241-265
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The risks of the modern world closely affect individuals’ daily lives within the social structure at all times and in all areas. The perception of a world full of dangers is the reason to have the decisions taken in life evaluated under the theme of risks. Youths who take measures to avoid any faced risk have formed a culture of fear in a way that with time will also impact their social perceptions and practices. This study aims to obtain new findings on the issue of high school students’ social fears in the context of risk society. In this study, the types of social fears and their effects on daily life have been examined in the conceptual framework of the changing perception of risk, risk society, fear culture, and trust. A total of 45 students, 24 girls and 21 boys, have been interviewed in the scope of the research. The research data has been obtained by performing in-depth interviews using a semi-structured interview form. This article will discuss high school students’ fears based on social environments and social media in the context of risk society.

Modern dünyanın riskleri, toplumsal yapı içerisinde bireylerin gündelik yaşamlarını her zaman ve her alanda yakından etkilemektedir. Tehlikelerle dolu bir dünya algısı, hayat içerisinde alınan kararların “riskler” temelinde değerlendirilmesine sebep olmaktadır. Karşılaştığı her riski önlemek için tedbirler alan gençler zaman içerisinde toplumsal algılarını ve pratiklerini de etkileyecek şekilde bir korku kültürü oluşturmaktadırlar. Bu çalışma, risk toplumu bağlamında lise öğrencilerinin sosyal korkuları konusunda yeni bulgular elde etmek amacı taşımaktadır. Makalede, lise öğrencilerinin sosyal çevre ve sosyal medyaya dayalı korkuları risk toplumu bağlamında ele alınmıştır. Çalışmada değişen risk algısı risk toplumu, korku kültürü ve güven kavramları çerçevesinde sosyal korkuların çeşitleri ve gündelik yaşama etkileri incelenmektedir. Araştırma kapsamında 24’ü kız, 21’i erkek toplam 45 öğrenci ile görüşülmüştür. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile derinlemesine görüşme yapılarak elde edilmiştir.