Current Approach to The Treatment of Infantile Hemangioma


Doğan A., Aydoğan E. E., Tanyildiz H. G.

Çocuk Dergisi, vol.23, no.1, pp.89-94, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 23 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.26650/jchild.2023.878287
  • Journal Name: Çocuk Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.89-94
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Infantile hemangioma (IH) is the most common benign vascular tumor of the infantile period. Although the etiopathology of IH is not well-known, two primary theories exist. The most accepted theory suggests that maternal hypoxic stress leads to the production of hypoxia inducible factor-1 alpha (HIF-1a), which leads to an increased production of vascular endothelial growth factor (VEGF), GLUT-1, and insulin-like growth factor-2, which induces endothelial cell proliferation. The second theory suggests that endothelial cell proliferation is induced by embolization of placental tissue. Propranolol is a nonselective beta-adrenergic receptor blocker which is used in current mainstay therapy for IH. In this review, we aimed to discuss the efficacy and safety of propranolol in light of current data, including studies at the molecular level.
İnfantil hemanjiyom (İH), süt çocukluğu döneminin en sık görülen benign vasküler tümörüdür. Etyopatogenezi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte iki temel teoriden bahsedilebilir. Bu teorilerden en çok kabul göre ni maternal hipoksik strese bağlı hipoksiyle indüklenen faktör 1 alpha (HIF1-α) artışının VEGF, GLUT1 ve insülin benzeri büyüme faktörü-2 düzey lerini arttırması ve bunun sonucunda endotelyal hücre proliferasyonunun indüklenmesidir. İkinci teori ise plasental doku embolizasyonu nedeniyle ortaya çıkan endotelyal hücre proliferasyonudur. Propranolol İH’nin güncel medikal tedavisinde birinci basamakta kullanılan bir non selektif beta adrenerjik reseptör blokeridir. Derlememizde propranololün etkinliği ve güvenilirliğini moleküler düzeyde yapılan araştırmaları da göz önünde bulundurarak güncel veriler ışığında sunmayı planladık.