Tanrıtanır, E.,Tosun, A., “Fabrika Düzenlemenin Üretim Sistemi-İşgücü Performansına Etkilerinin Araştırılması ve Bir Mobilya Atölyesi Örneği”,


DİLİK T.

Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu Bildiri Kitabı, İ.Ü. Yayın No: 4187, Fakülte Yayın No: 458, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 1998, ss.639-645

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.639-645