Kent İçi Yolların Bitkisel Tasarım İlkeleri Açısından İncelenmesi: Atatürk Bulvarı - Edirne


Creative Commons License

Aytin B. K. , Zülfikar H. C.

8. International Sinan Symposium, , Edirne, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2013, ss.197-204

  • Basıldığı Şehir: Edirne
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.197-204

Özet

Kent içi yollar, kent dokuları arasındaki açık ve yeşil alanların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Kentlerin ulaşım ağlarını oluşturan yollar, sadece sert zeminler olarak düşünülmemeli, etraflarındaki yeşil doku ile bütünlük içinde, kent kimliğine ekolojik, işlevsel ve estetik açıdan katkı sağlayan kentsel yeşil alanların bir parçası olarak ele alınmalıdır. Edirne’nin genel yol profilini belirlemek ve yollarda yer alan bitkisel öğelerin tespitinin yapılması amacıyla kent merkezinde yer alan 7 kent içi yol çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Seçilen bulvar ve caddelerde refüj, yeşil bant ve kaldırımlarda bulunan mevcut bitkisel öğeler üzerine envanter çalışması yapılmıştır. Literatür incelemeleri sonucunda belirlenen kriterler dikkate alınarak, bitkisel öğelerin yanı sıra, yolların tipolojileri ve mevcut fiziksel durumları envanter fişlerine işlenmiştir. Bu çalışma kapsamında Atatürk Bulvarı örneğinde elde edilen verilerin istatiksel olarak değerlendirilmesi sunulmuştur. Sonuç olarak yapılan uygulamaların teknik, estetik ve fonksiyonel açısından yetersiz olduğu saptanmış olup, Atatürk Bulvarı için öneriler getirilmiştir. 

City streets generate an important part of open and green fields between urban texture. The roads shall not be considered just as a hard solid, instead they shall be considered as a landscape elements which contributed to urban identity in an ecological, functional and estetical way together with green texture surrounding them. In order to evaluate the general road profile of Edirne and to determine the botanical elements on the roads, in the center of Edirne 7 city streets are chosen as a working area. Inventory studies are done on the botanical elements which are present on the refuge, green belt and pavement in chosen boulevard and streets. After the literature research, inventory list is developed according to certain criteria. This list includes botanical elements, typologies and present physical condition of roads. The statistical evaluation of the results show that the implementations are insufficient in a technical, estetical and functional way. To conclude new suggestions are made for Atatürk Bulvarı.