TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE KAPSAMLI GELİR (KÂR) TABLOSU: KULLANILAN DİL ÜZERİNE BİR


SARIOĞLU K. , TÜREL A.

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, sa.290, ss.82-94, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: VERGİ SORUNLARI DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.82-94

Özet

Bu çalışmanın amacı, “Kapsamlı Gelir Tablosu”nun başlığı ve içeriğinde kullanılan Türkçe ifadelerin, anlatılmak isteneni ne ölçüde açıkladığı hakkında görüş bildirmek ve Türkiye’de halka açık işletmeler tarafından 2009 yılında ilk uygulaması yapılmış olan bu tablo ile ilgili sunum tercihlerini ve diğer kapsamlı gelir ya da kapsamlı zarar raporlama oranlarını belirlemektir. Bulgularımıza göre araştırma kapsamındaki işletmelerin çoğu (2009 yılı için %68’i; 2011 yılı için %71’i) tek tablolu sunumu tercih etmişlerdir. Yine bulgularımıza göre diğer kapsamlı gelir unsurlarının toplam kapsamlı gelire etkisi pozitif olanların sayısı (2009 yılı için %56; 2011 yılı için %60) negatif olanlardan daha fazla olmuştur.  Ayrıca görüşümüze göre, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, diğer kapsamlı gelir ve toplam kapsamlı gelir olarak Türkçeleştirilmiş olan kavramların tercümelerinin orijinal metindeki anlamını yansıtacak şekilde dil bilimcilerin de görüşleri alınarak yeniden gözden geçirilmesi yararlı olacaktır.

This study has two objectives. The first one is to comment on the understandability of “Statement of Comprehensive Income” and Turkish expressions used in it.  The second one is to show the presentation preferences and the impact of other comprehensive income items on the statement of comprehensive income which has been prepared by the Turkish listed companies since 2009. We found that a big majority of the sample companies (68% for 2009 and 71% for 2011) prefer to present a single statement format. In addition, we found that the impact of other comprehensive income items on total comprehensive income is positive (56% for 2009 and 60% for 2011) for the greater part of the companies. Finally, we think that the Turkish translations of the terms “Income Statement”, “Statement of Comprehensive Income”, “Other Comprehensive Income”, and “Total Comprehensive Income” should be reviewed with the opinion of linguists.