İnfertil kadınlarda ve eşlerinin serumlarında Chlamydia trachomatis spesifik IgG antikorlarının EIA yöntemi ile araştırılması, sonuçların HSG ve Laparoskopi bulguları ile karşılaştırılması: Ön çalışma.


Uzay C., Oral Ö., Ağaçfidan A., Baysal B., Yücesoy İ., Önel M.

I. ULUSAL CHLAMYDIA İNFEKSİYONLARI SİMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, İstanbul, Turkey, 27 May 1995, pp.65

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.65