Yahudi Hukukunda Mamzer


Creative Commons License

Salihoğlu M.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, ss.269-275, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.269-275

Özet

Bu makale Yahudi hukuku tarafından bir sosyal statü olarak tanınan mamzer konusunu ele almayı ve günümüzde mamzerin durumu ile ilgili tartışmaları özetlemeyi amaçlamaktadır.
 
Mamzer,  zina  veya  ensest  ilişki  sonucu  doğan  çocuğu  nitelendirmek için  kullanılan  bir  kavramdır.  Tora'da  Tesniye  23:3'te  zikredilen  mamzer  kavramının detayları  ve  hukuki  statüsü  rabbinik  otoriteler  tarafından  daha  sonraki  dönemde tanımlanmıştır.  Buna  göre,  mamzer  sosyal  ve  hukuki  a lanlarda  belli  kısıtlamalara maruz  tutulmuştur.  Kişisel  bir  suçu  olmadığı  halde,  anne  –  babasının  işlediği  suçun sonuçlarına  katlanmak  zorunda  bırakılan  mamzerin  durumu  günümüz  insan  hakları anlayışı  tarafından  kabul  edilmemektedir.  Bu  çerçevede  mamzerin  statüsü  hakkındaki geleneksel anlayışa çeşitli eleştiriler yöneltilmekte ve mamzerin önündeki kısıtlamaların kaldırılması teklif edilmektedir.
 
Anahtar Kelimeler: Mamzer, Yahudi hukuku, evlilik, boşanma, zina 
This article aims to deal with the concept of mamzer which signifies a special  class  of  people,  according  to  Jewish  law  and  to  give  a  summary  of contemporary  discussion  about  it.  
 
Mamzer  is  a  child  of  adulterous  or  incestuous relation. Although the word of mamzer occurs in the Bible in Deuteronomy  23:3, the details  of  the  concept  and  the  legal  status  of  mamzer  is  defined  by  later  rabbinic authorities.  Mamzer  is  subjected  to  certain  social  and  legal  restrictions.  Mamzer  is labeled with a socio  –  legal stigma because of his  / her  parents’  acts, even he / she has personally  committed  no  wrongdoing.  This  is  not  acceptable  for  contemporary  legal thought.  From  this  perspective,  there  is  an  increasing  criticism  towards  traditional approach to mamzer.
 
Key Words: Mamzer, Jewish law, marriage, divorce, adultery