Renal çift toplayıcı sistem vakalarımızın prenatal bulguları ve postnatal sonuçları


Creative Commons License

Kunt İşgüder Ç.

Perinatal Medicine 2019, İzmir,, İzmir, Turkey, 9 - 11 May 2019, pp.1-3

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-3
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Prenatal dönemde çift toplayıcı sistem tanısı alan olguları, ultrasonografik özellikleri ve postnatal sonuçları açısından değerlendirmek. Metod: Bu çalışma hastanemizde son 4 yıllık sürede prenatal dönemde renal çift toplayıcı sistem anomalisi tanısı alan olguların ultrasonografi verileri ve postnatal klinik bulguları kayıt altına alınarak yapılmıştır. Bulgular: Toplam 28 vakanın prenatal bulguları incelenmiştir. Bu olgulardan 1 tanesi intrauterin mort fetalis olduğu, 1 tanesi termine edildiği, 1 vakaya ulaşılamadığı ve 5 vakanın da gebeliği devam ettiği için, postnatal dönemde toplam 20 vakanın verileri incelenmiştir. Ortalama tanı haftasıSD; 25.785.05 idi. Etkilenen vakaların 9 tanesi (%32.1) kız , 19 tanesi (%67.9) erkek cinsiyetindeydi. Etkilenen böbrek 10 vakada (%35.7) sağ taraf, 13 vakada (%46.4) sol taraf, 5 vakada (% 17.9) her iki böbrekti. Prenatal dönemde vakaların 21 tanesinde (%75) renal pelvislerde dilatasyon mevcuttu. Dilate olan kısım 10 vakada (%35.7) üst taraf, 3 vakada (%10.7) alt taraf, 8 vakada (%28.6) ise her iki taraftı, bunların 16 tanesinde kaliektazi de vardı. Toplam 3 vakada böbrekte kortikal kist (%10.7), 12 vakada (%42.9) megaüreter ve 15 vakada (%53.6) ise üreterosel saptanmıştır. Postnatal tüm hastalara proflaktik antibiyotik tedavisi verilmiştir, sadece 2 vakada idrar yolu enfeksiyonu gelişmiştir. Postnatal 11 vakada vezikoüreteral reflü (VUR) saptanmış, 2 vakada (%10) böbrek yetmezliği gelişmiştir. Postnatal 12 vakada üreterosele yönelik, 3 vakada VUR’a yönelik, 2 vakada darlığa yönelik operasyon gerekmiştir. Sonuç: Prenatal dönemde çift toplayıcı sistem anomalisi tanısı başarı ile koyulabilmektedir. Bu vakaların prenatal tanınması, postnatal dönemde uygun takip ve tedavilerin erken düzenlenebilmesi için önem taşımaktadır. Anahtar kelimeler: Çift toplayıcı sistem, prenatal tanı, üreterosel, vezikoüreteral reflü