3 Boyutlu Dinamik Modelleme Yazılımları İle Mekansal CBS Verilerinin Alan Planlama ve Projelendirme Çalışmalarında Kullanım Olanakları


AKGÜL M., Topatan H.

II.Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 - 24 October 2014, vol.1, no.1, pp.213-220

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.213-220
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Using Opportunies of 3D Dynamic Modelling Softwares and Spatial GIS Data in Land Planning and Projecting     

 

          Nowadays, usage of Geographic Information Systems softwares and vectored based plans have become imperative in planning and projecting. With the developing of technology softwares rapidly developed. Since the end of the 2000s, CAD-based software companies is started to develop vertical dynamic softwares like AutoCAD Civil 3D, Autodesk Revit, AutoCAD Map 3D, BIM softwares. With using vertical softwares, the projects can be made quickly depending on the purposes and it can be monitoring in planning stage in engineering practices. Within the study Autodesk Infraworks 360 software is investigated to usage opportunities in natural sciences.

 

                In the study, Kilyos district was investigated which located in Istanbul, Sarıyer. 1/5000 scale maps of district was grouped according to layer type and digital elevation model was created with the contour layer in Auodesk InfraWorks. Each vector based layer (point, areal, linear) was draped on digital elevation model as a solid mesh model. Elevation analysis, aspect analysis, slope analysis, hillshade sun and sky analysis (hourly, daily, monthly) runned for all area as a real time in planning stage.

 

            According the results, 3D dynamic modeling software will be powerfull in decision making process most realistic way to evaluate the possibility of providing planning and designing processes in natural sciences for the planners.

 

 

Günümüzde hemen hemen her disiplin dalı tarafından kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımları ve dolayısıyla vektörel veri tabanlı planlar, planlama ve projelendirme çalışmalarında zorunlu hale gelmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber mekansal veri üretimine ve kullanımına yönelik yazılımlar da gelişmiştir. 2000’li yılların sonundan itibaren CAD tabanlı yazılım firmaları, mühendislik ve mimari proje gereksinimlerinin artmasıyla yatay yazılımların yanında Autocad Civil 3D, Autodesk Revit, Autocad Map 3D, BIM gibi düşey yazılımlar geliştirmeye başlamıştır. Düşey yazılımlar sayesinde mimari projelerde alan kullanımına yönelik farklı mühendislik uygulamaları stil tabanlı olarak, proje amacına bağlı olarak hızlı bir şekilde yapılabilmekte, proje çıktıları vaziyet planlarında ve kesit görünümünde denetlenebilmektedir. Çalışma kapsamında Autodesk firması tarafından 2012 yılında ortaya konulan düşey yazılımlardan biri olan, Autodesk Infraworks 360 yazılımının doğa bilimlerinde  kullanım olanakları incelenmiştir.

 

             Çalışmada İstanbul İli Sarıyer İlçesindeki Kilyos Mahallesi incelenmiştir. Alana ait  1/5000 ölçekli hali hazır haritalar vektörel olarak katmanlarına göre gruplandırılmış, Autodesk Infraworks ortamında eş yükselti eğrileri üzerinden oluşturulan sayısal yüksek modeli oluşturulmuştur. Herbir vektör tabanlı alansal, noktasal ve çizgisel veri 3 boyutlu katı model olarak, sayısal arazi modeli üzerine bindirilmiştir. Mevcut arazi kullanımına ait yükseklik analizi, bakı analizi gibi analizler, tüm alan için zamansal olarak (saatlik, günlük, aylık ) güneşlenme ve gölgelenme analizi, alt yapı ve üst yapı elemanları, yeşil alan uygulamaları saha içerisinde planlama aşamasında eş zamanlı olarak uygulanmıştır.

 

             Çalışmada 3 boyutlu dinamik modelleme yazılımları, planlama ve tasarım sürecinde planlayıcının görsel ve mühendislik açıdan karar verme sürecini gerçeğe en yakın şekilde değerlendirebilme imkanı sağlaması açısından önem sağladığı ve doğa bilimlerinde proje görselleştirme ve değerlendirmede kullanılabileceği düşünülmektedir.

 

Anahtar sözcükler: 3 boyutlu dinamik modelleme, planlama ve projelendirme, CBS , yapı bilgi sistemi, karar verme süreci