Manevi İlerleme mi Yoksa Ruh Hastalığı mı? Dini ve Mistik Tecrübelerin Ruh Hastalığı Olarak Değerlendirilmesi


Creative Commons License

HOROZCU Ü.

Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler İlmi Dergisi, pp.223-240, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler İlmi Dergisi
  • Page Numbers: pp.223-240

Abstract

For a long time in Positivist science circles mystical experiences have been recognised as psychotic disorders which should be treated medically. However, alongside the similarities there are certain differencies between these two concepts. In this article which has written from the perspective of the psychology of religion we aimed at showing those similarities and differencies and evaluating the attitudes of the pschologists and psychiatrists about this topic.

Pozitivist bilim çevrelerinde uzun yõllar boyunca mistik deneyimler mutlaka tedavi edilmesi gereken ruh hastalõklarõ olarak görülmü tür. Oysa birbirine benzeyen bu iki olgu arasõnda önemli farklar bulunmaktadõr ve bunlarõn birbirinden titizlikle ayrılması gerekmektedir. Din psikolojisi bakış açısıyla kaleme alınan bu makalede, psikotik rahatsızlıklar ile mistik deneyimlerin benzer ve farklı yönlerinin ortaya konulmasının yanı sıra, bilim dünyasındaki konuya ilişkin yaklaşımların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.