The Effects of Video Shooting Project on Learner Autonomy


Creative Commons License

Yılmaz M., Atay D.

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, vol.5, no.5, pp.134-150, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 5
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, ERIC (Education Resources Information Center), Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database
  • Page Numbers: pp.134-150
  • Istanbul University Affiliated: No

Abstract

Development of learner autonomy has been recognized as an important subject in education for a long time as autonomous learners are found to take responsibility for their own learning and make independent decisions. There have been an increasing number of studies conducted to find out the ways of fostering learners’ autonomy, but there are only a few in the field of English Language Education; thus this study aims to promote Turkish EFL learners’ autonomy through a collaborative video-shooting project assigned by the instructor. Data was collected by means of Autonomous Learning Scale (Macaskill &Taylor, 2010) given to the 20 students at the beginning and end of the project and semi-structured interviews conducted with eight randomly chosen students. The results of the study showed that video-shooting project had positive impacts on learners’ autonomy. This project developed students’ language skills and technological skills, promoted their independence of learning eg. intrinsic motivation, taking responsibility for their own learning, self-confidence and ability to deal with new activities and challenges and improved their study habits like managing time and meeting deadlines. Keywords:learner autonomy, video-shooting project, scaffolding, collaborative working, use of technology      

Öğrenci özerkliği ve gelişimi, eğitimde uzun bir süredir kabul edilmektedir ve özerk (otonom) öğrencilerin kendi öğrenimleri için sorumluluk ve bağımsız kararlar aldığı bilinmektedir. Öğrenicilerin özerkliğini (otonomisini) geliştirmenin yollarını bulmak amacıyla yapılan çalışmalar giderek artmaktadır, ancak İngilizce öğrenme alanında yapılmış az sayıda çalışma vardır. Bu yüzden bu çalışma, öğretmen tarafından verilen işbirliği temelli bir video çekim projesi aracılığıyla, yabanci dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilerinin özerkliğini (otonomisini) geliştirmeyi amaçlamaktadır. Veriler, öğrencilere, proje başlangıcında ve sonunda, 20 öğrenciye verilen Özerk Öğrenme Ölçeği (Macaskill & Taylor, 2010) ve rastgele seçilmiş sekiz öğrenciyle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın sonuçları, işbirliği temelli video çekim projesinin, öğrencilerin özerkliği (otonomisi) üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösterdi. Bu proje öğrencilerin dil ve teknoloji becelerini geliştirmiş; içsel motivasyon, kendi öğrenmeleri için sorumluluk alma, kendine güven ve yeni faaliyetlerle ve zorluklarla baş edebilme becerisi gibi bağımsız öğrenme yetilerini desteklemiş ve zamanı yönetme ve bir işi zamanında bitirebilme gibi çalışma alışkanlıklarını geliştirmiştir. Anahtar Kelimeler:Öğrenci özerkliği (otonomisi), video-çekim projesi, yapı iskelesi öğrenim desteği, işbirlikçi çalışma, teknolojinin kullanımı