Hemşireler arasında bilgisayar ve internet kullanım sıklığının incelenmesi


Gül A., GENÇTÜRK N., Bozkurt G.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.3, pp.8-18, 2004 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 3
  • Publication Date: 2004
  • Journal Name: Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.8-18
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The Examination about the Frequency of Using Computer and Network among Nurses

 

This research was planned for the examination about the frequency of using computer and network among nurses. This research was performed between February and March 2003 as descriptive research method. The universe was the nurses who were working at Istanbul University Hospitals, Goverment Hospital and Hospital of Social Security Society (SSK Hospital ) , the sampling are formed by 300 nurses who were working and willing to join research in those hospitals.

 

To collect datas, a-19-questioned survey which was formed by the researchers and depending on the knowledge about medical literature ( source ) was used. Received data was evaluated in the medium of computer by using percentage and chi-square tests.

44.7% of nurses were 31-40 age group and 51,3% were undergraduate. 62.4% of nurses

worked in the Hospital’s of Istanbul University

and 80% were clinic nurses. It was determined that 50% of nurses were in the clinic where it was computerized and the computers were used for nursing records by the rate of 75.3%. It was also determined that the clinics had 94% of internet line and 18.7% of nurses used internet in the clinic . In the clinics it was determined that the internet was used for research by the rate of 57.1%. 74% of nurses who had a computer at home were on line to search for scientific information.

 

The relationship between education level of nurses and computer using was meaningful  ( p < 0,001 ).

Keywords: Nurse, Computer, Internet


 

 

Bu çalışma hemşireler arasında bilgisayar ve internet kullanım durumlarının ve sıklığının incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Çalışma Şubat-Mart 2003 tarihleri arasında, tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. Evreni İstanbul ilinde bulunan; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülteleri, devlet ve sosyal sigortalar kurumu hastanelerinde çalışan hemşireler, örneklemi ise bu hastanelerde çalışan, çalışmaya istekli 300 hemşire oluşturdu.

Verilerin toplanması için araştırıcılar tarafından   literatür   bilgisine   dayalı   olarak

geliştirilen,   19   sorudan   oluşan   anket   formu

kullanıldı. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında yüzdelik ve chi-square testleri ile değerlendirildi.

Çalışma      grubundaki       hemşirelerin

%44,7’si 31-40 yaş grubunda, %51.3’ü ön lisans mezunu idi. Hemşirelerin %62.4’ü üniversite hastanelerinde ve %80’ni servis hemşiresi olarak çalışmaktaydı. Hemşirelerin %50’sinin çalıştığı klinikte bilgisayar olduğu ve bilgisayarı %75.3 oranında hemşirelik kayıtları için kullandıkları saptanmıştır. Kliniklerde %94 oranında internet bağlantısı olduğu, hemşirelerin %18.7’sinin klinikte internet kullandığı saptanmıştır. Kliniklerde internetin %5.1 oranında araştırma yapmak için kullanıldığı belirlenmiştir. Evinde bilgisayar bulunan hemşirelerin %74’ü internete bilimsel kaynak tarama amacıyla bağlandıklarını ifade ettiler.

Hemşirelerin eğitim düzeyi ile bilgisayar kullanma durumu arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur ( p < 0,001 ).

Anahtar         Kelimeler:          Hemşire,

Bilgisayar, İnternet