Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Çalışan Yoksullar


Ofluoğlu G., Balcı A. İ.

HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, vol.5, no.11, pp.56-75, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Poverty has been took into account broad sense within the context, it can be defined fundamentally as lack of the basic nutritional resources and income that are required to live for individuals. Generally, issue of poverty takes with unemployment, social exclusion like the concepts in hand. Although it has been considered that studies of poverty, basically can be solved by increasing the level of employment, but there is frequently ignored part of employment from basic part of labour force which is also impoverishment. This study forge a link between mentioned issues which are information society and working poverty. In accordance with this purpose, first concept of globalization has been tried to be explained. In following chapter, issue of information society have been tried to explain. After being transferred information about the issue of poverty, “Working poverty and situation in Turkey”, referring to the poverty of women workers on the basis of the study has been terminating. 

Yoksulluk geniş anlamıyla düşünüldüğünde temel de bireylerin yaşamak için gerekli olan gelir ve beslenme kaynaklarından yoksun olması olarak tanımlanabilir. Yoksulluk konusu genellikle işsizlik, sosyal dışlanma gibi kavramlarla beraber ele alınmaktadır. Yoksulluk çalışmalarının temel de istihdamı arttırmakla çözülebileceği düşünülse de göz ardı edilmiş olan istihdama dahil olduğu halde yoksul olan kesimlerin incelenmesi için hazırlanmış olan bu çalışmada; temel olarak çalışan yoksulluğuna sebep olan küreselleşme ve bilgi toplumu kavramlarının çalışanları yoksullaştırılması ile ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak küreselleşme kavramı açıklanmaya çalışılmıştır. İzleyen bölümde bilgi toplumu kavramı açıklanmaya çalışılmış yoksulluk kavramı ile ilgili bilgiler aktarıldıktan sonra “Çalışan yoksulluğu ve Türkiye’deki durum”a bakılarak kadınların çalışanların yoksulluğuna değinilerek çalışma sonlandırılmıştır.