MP TRANSFERS IN TURKEY IN TERMS OF MOBILITY WAYS AND FORMS: THE CASE OF NEW TURKEY PARTY


Creative Commons License

Duran H. , Aksu A.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.24, pp.141-154, 2009 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2009
  • Title of Journal : Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.141-154

Abstract

The concepts of constitutional and parliamentary institutions in Turkey emerged in the end of 19th century to save the Ottoman Empire from collapse while political parties emerged in the period of 2nd constitutional monarchy. Since then democratic elections and parliaments have been performed and formed continuously and regularly. Since the shift to multi-party system in 1946, the elected MPs increasingly change sides between political parties in different ways and forms. In this study, we attempted to classify MP mobilization and investigate the New Turkey Party in this context.

Türkiye’de Anayasa ve parlamento kavram ve kurumları, 19. yüzyılın sonlarında doğru Osmanlı Đmparatorluğu’nu dağılmaktan kurtarmak çabaları esnasında, siyasi partiler ise Đkinci Meşrutiyet döneminde ortaya çıkmıştır. Seçimler ve dolayısıyla seçimler sonucunda oluşan parlamentolar ise Đkinci Meşrutiyet döneminden bu yana düzenli olarak devam etmektedir. Çok partili hayata geçilen 1946 yılından itibaren artmak üzere, milletvekilleri çeşitli tür ve biçimlerde parti değiştirmektedirler. Bu çalışmada, milletvekillerinin parti değiştirmeleri sınıflandırılmaya ve bu bağlamda Yeni Türkiye Partisi incelenmeye çalışılmaktadır